2nd International Workshop on Structural Health Monitoring for Railway System (IWSHM-RS 2018)


2nd International Workshop on Structural Health Monitoring for Railway System (IWSHM-RS 2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Preface
PDF

SESSION 1: APPLICATIONS

XUKUN CHEN, JINZHU LIU, YAOYIN LIU, GUOQIANG GAO
PDF
WEI JIANG, CHENGJIE WEI, XIANLU LIU
PDF
LEI KANG, JINZHU LIU, FENG QIAO, YANG YANG, MINGLEI HUA, DALEI HA
PDF
YUNPENG LI
PDF
ZHENJIANG LI, XIAO ZHANG, MIN WANG
PDF
BUZHAO NIU, GUANGWEI XU
PDF
GANG SHEN, ZHIMAN CHEN, JUN LIAO, YONG SHENG
PDF
LIYUAN WANG, GUOYING NIU, BINGQUAN LIU
PDF
YANG YANG, KANG LEI
PDF
YONGFU ZHENG, JUNYUAN WANG
PDF
KE FENG, XIAOFEI YANG, LIN CAO, ZHAO WANG
PDF
QIFEI HU
PDF
MINGZHU LI, YONG LU, YINMING ZHANG
PDF
QING LIU, XIAOGUANG BAO
PDF
WEIJIA HUANG, ZHAIJUN LU
PDF
XIANFENG WANG, WENHUI YUAN, ZHONGCHENG JIANG, XIAOBO LIU
PDF
LILI KANG, DONGJIE JIANG, KAIYI SUN, RUIHAN CHEN
PDF

SESSION 2: SENSORS

PETER TSE, KIM MING NG, FAEEZ MASURKAR
PDF
WEI LI, RUI XI DANG
PDF
FEI WANG, LIANGGUANG ZHENG, CHENGRUI ZHAO
PDF
LU ZHOU, ROGER LEWIS
PDF

SESSION 3: SENSOR NETWORKS

LIANBI YAO, KATABARWA MURENZI GILBERT, SHAOHUA ZHANG
PDF
JINGYU HUANG, DONGZHOU WANG, HENG CHEN, LONG ZHANG
PDF
HOWARD CHUNG, SPANDAN MISHRA, TARU SINGHAL, FRANKLIN LI, IRENE LI, AMRITA KUMAR, SANSAN DING, SHAOQING LIU, PENG LIN, MING DU, LONG MA
PDF

SESSION 4: MULTIFUNCTIONAL MATERIALS AND STRUCTURES

DAN LI, XIAOJIE CONG
PDF

SESSION 5: SIGNAL PROCESSING

ZHENHANG GUO, XIN ZHANG, KANGWEI WANG, YAN WANG
PDF
LONG HAN, ZHIQIANG ZHANG, ZHILIN ZHAO, CHAOJIAN GU
PDF
DINGHONG LIU, HAORAN ZHU, YUNQI SHI, JIANFENG LIU
PDF
DINGHONG LIU, HAORAN ZHU, YUNQI SHI, JIANFENG LIU
PDF
XUEMIAO PANG, TIAN HE, FURUI BAI, WEI WANG, ZONGYI XING
PDF
LIJUAN SUN, GUOZHENG NI, HUYUAN SUN, ZHIRUI WANG
PDF
XIANG YU, CHANG PENG, MINXIN SHEN, YANFEI LI, YONGHUA FENG
PDF
YUNQI SHI, HE CHEN, ZHONGYUAN JI, YIXIN YANG
PDF
JIMIN ZHANG, JINNAN LUO, HECHAO ZHOU, YEWANG HAN, HAORAN CHEN, FANZHOU ZHANG
PDF
CHUAN WANG, XIMIN JIANG, LIN MU
PDF
JINPING WANG, YONGJIN SHI, ZHE ZHANG, WEI LI, SIQUN MA
PDF
XINCHANG LIU, JIANHUI LIN, QI SUN
PDF
KEWEI LYU, YUEBIN YU, HUA LI, JUNFENG HAN, SHUANG LIU
PDF
XUESHOU DENG, CHUAN WANG, GUANGJUN LIU
PDF
YUNQI SHI, HE CHEN, ZHONGYUAN JI, YE ZHANG
PDF
QICAI ZHOU, XINGCHEN LIU
PDF
SUSHEEL KUMAR YADAV, SPANDAN MISHRA, TARU SINGHAL, HOWARD CHUNG, GRANT CHANG, MING DU, LONG MA, ZENGYE JU
PDF
HAIPENG CHENG, XILONG YAO
PDF
LINHAO ZHANG, YIQING NI, SIUKAI LAI, SHENGGUO WANG
PDF
CHENMING KUO, CHENGHAO HUANG, CHIHCHIANG LIN, YUHUNG PAI, YIQING NI
PDF
SIXIN CHEN, YIQING NI
PDF
CHI XU, YIQING NI
PDF
GUOFEI LI, WEI ZHOU, TIANHU HAN, SHAOQING FU
PDF
MING DU, LONG MA, ZENGYE JU
PDF
CHENGUANG HUANG, JIANHUI LIN, TAO DENG, HANG JIN
PDF
HANG JING, JIANHUI LIN, XIEQI CHEN, TAO DENG
PDF
YING SHI, JIANHUI LIN, ZHE ZHUANG
PDF
ZECHAO LIU, JIANHUI LIN, CHENGUANG HUANG
PDF
XIAODI XU, JINZHAO LIU, WEIDONG WANG, XIAOZHOU LIU, SHANCHAO SUN
PDF
MAOXUAN ZHANG, JINZHAO LIU, XIAOZHOU LIU, SHANCHAO SUN, YU MIAO
PDF
YANG LIU, HONGJIAN FANG, LING NI
PDF
XAVIER LORANG, SOFIANE KERBAL, LAURENT LEMARCHAND, VINCENT LECAM, JEANJACQUES MOGORO
PDF
PHANASINDH PAITEKUL, PRAPAPHON KOSITVNIT, ANAT HASAP, NITIKORN NORAPHAIPHIPAKSA, CHAOSUAN KANCHANOMAI
PDF

SESSION 6: PROGNOSTICS

ZHUOFU JIANG, MIN LIU, GAOWEI XU
PDF
YUANYUAN LI, WEIDONG ZHANG, YIBO AI, HONGBO QUE, YINGJIE ZHANG
PDF
HAIWEI MENG, HAO SU, WOLONG DAI
PDF
CHUNXING PEI, GUANGMING WANG, YUANFEI WANG, NA LI
PDF
SHILIN WU
PDF
FULIN ZHOU, KAI ZHONG, JIGANG CHEN, JIE JIANG, JINFEI XIONG
PDF
BISHAN LI, LIN CAO, NA YE, PING LI, LONGFEI XIE
PDF
CHENGLIN LIU, HUI SHI, HUANZHEN FAN, HONGZHENG FANG, SHUAI REN
PDF
CHUNXING PEI, YUANFEI WANG, JIE JIANG, HAIRONG SUN
PDF
JIA GU, WEI WANG, ZHENWEN ZHANG
PDF
PING LI, LIN CAO, NA YE, BISHAN LI, XIAOWEI WU
PDF
WENPING LIU, ZHAOWANG YU
PDF
DONGZHEN WANG, ZHIYONG LIU, JIANMIN GE
PDF
ZONGZHENG WANG, ZENGYE JU, LONG MA,, ZIHAO ZHAO
PDF
SHOUHUAN YANG, JUNDE XI, XIANG ZHOU
PDF
NA YE, KAI YU, LIN CAO, LONGFEI XIE, PING LI, BISHAN LI
PDF
JIN YU, WEIKAI YU
PDF
JIE JIANG, HAIRONG SUN, NA LI
PDF
YOU DONG, XIAO WANG, NIQING NI
PDF
XIAOZHOU LIU, YIQING NI, LU ZHOU
PDF
QIUHU ZHANG, YIQING NI
PDF
LONGQING FAN, JIN YU
PDF
XIAO WANG, YIQING NI, LU ZHOU
PDF
SPANDAN MISHRA, SUSHEEL KUMAR YADAV, TARU SINGHAL, HOWARD CHUNG, GRANT CHANG, AIQIN TIAN, MING DU
PDF
DY D. LE
PDF

SESSION 7: MODELING

QIANG HUAN, MINGTONG CHEN, FAXIN LI
PDF
XIHONG JIN, DAVID ZHANG, YONGQIANG HE, YANJUN ZENG, GANG YAN, WEIFENG ZHANG, YUXIA WANG
PDF
DONGFANG OU, WENGANG WANG, JIAMING SUN, HONG AN, WEIYUAN XIAO, LEI XIE
PDF
WENQING WANG, XINWEI HUI, JIE ZHANG, HUIQIANG LUO
PDF
YU TAO, SEIICHI KOSHIZUKA
PDF
HUA SUN, JIA GU, SHUAI AN
PDF
QIANG HAO, GUOQIANG CAI, YUE PAN, JIAOJIAO LV
PDF
HUI WANG, ZIHAO ZHAO, ZONGZHENG WANG
PDF

SESSION 8: SHM “BIG DATA” ANALYTICS AND SERVICES

JING TAN, PINGZHEN LEI, YONGMEI YANG, YONGJIN SHI, CHENGXIN WANG, LUYANG ZHENG
PDF
HAIPENG KONG, DAWEI RUAN, YUGUANG WANG, HAIXIAO LIANG
PDF
YIN ZHANG, XIAOMING LIU, XI WANG
PDF