2019 International Conference on Management Innovation, Education Reform and Applied Social Science (MIERASS 2019)

MIERASS 2019
April 21-22, 2019
Guilin, China
ISBN: 978-1-60595-625-1
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ADVANCED TEACHING METHODS AND EDUCATIONAL REFORMATION

Yu-Cun WANG, Hao FAN, De-qin SHU
PDF
Du-yi HE, Qiang JIANG
PDF
Yun-gang WANG, Cong WANG, Jiang ZHANG, Xiao-li JIANG, Dan-qing LIU
PDF
Lei SHI
PDF
Ming-bo WANG
PDF
Xin-ying ZHANG, Chao JI, Yun-ju ZHANG
PDF
Zhe DENG
PDF
Jian-bo LI, Rui ZHANG
PDF
Xiao-lu REN
PDF
Xin-hai XIA
PDF
Yuan FU, Mark BLADES, Caroline OATES
PDF
Bin-bin YU, Lin LI
PDF
Ming-xia CHEN, Ke-gang XUE, Li-ping WANG, Qing-xi MA
PDF
Ting GAO, Xiao-yan FANG, Yan-yan MIAO, Ming-san MIAO
PDF

SESSION 2: SOCIAL SCIENCE AND BUSINESS ECONOMIC RESEARCH

Ying ZHANG, Sheng JIN, Tong YU
PDF
Wei Wei TANG, Yu ZHANG, Xiao-cong LIU, Bao-guo SHAN
PDF
Yong-wei LIU, Xue-zhen GAN, Zheng SUN
PDF
Hui FANG, Yu-rui HUANG
PDF
Xin-hai XIA, Cong-xiu ZHENG
PDF
Yong-ming WANG
PDF
Sen-lin FENG, Jing-chun CHEN, Shi-ya HUANG, Kun-Fa LEE
PDF
Yin-long GUAN, Yi-he HU, Wei HAN, Shuo YANG, Qiang SUN
PDF
Yan WANG
PDF
Cheng-yi MA
PDF
Fan ZHOU, Xue-zhen GAN, Xin ZHAO, Hong-gang ZHANG
PDF
Yan-hong LI
PDF

SESSION 3: EDUCATIONAL STRATEGY AND TEACHING INNOVATION RESEARCH

Yi YANG, De-kuang YU
PDF
Hong-lin ZHANG, Hong-wei YANG, Xiao-li MA, Jing LIU
PDF
Li DAI, Liu YU, Jie CHEN
PDF
Mi-dan LI, Qian CHENG, Dong-mei LIU
PDF
Ning SHEN, Bin YAN
PDF
He WANG
PDF
Hua XIANG, Gang CHEN, Zhi-cheng LI
PDF
Sheng-hong ZHOU
PDF
Hua-shan QI, Hong-yu LI, Ying XU
PDF
Yang GE, Bo SHI, Zhi-hui LI
PDF

SESSION 4: PUBLIC MANAGEMENT AND CULTURAL STUDIES

Peng WANG, Bin LU, Run-bin JIANG, Yuan-hao XU
PDF
Dan-wen CHEN
PDF
Lu YAO, Jun GONG, Chun-hui YANG, Zheng-kun DAI
PDF
Lu YUAN
PDF
Gang CHEN, Zhi-cheng LI, Hua XIANG
PDF
En-zhan ZHANG, Xia ZHANG, Xi-jun ZHANG, Peng-shou XIE, Wei-jun MA, Lu WANG, Fan DING
PDF
Yi-qing YANG, Shao-bo MOU, Kai-shun XING
PDF
Hong-li CHEN
PDF
Fei WANG, Lin-yan WANG
PDF
Yong-ming WANG
PDF
Qi GAO
PDF
Zhao KANG, You-li KANG
PDF
Chun-mei GU, Liu-zi LIN
PDF
Min HOU, Liu-qing REN
PDF
Yang-le CHEN
PDF
Xin-hai XIA, Can-jie CHEN
PDF