1st International Workshop on Structural Health Monitoring for Railway System

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Author Index
PDF

SESSION 1: APPLICATION: MANUFACTURING/SUSTAINABILITY/DESIGN/INTELLIGENT STRUCTURE

SEUNGHEE PARK, JU-WON KIM and DONGHOON KANG
PDF
XINXIN DUAN
PDF
WEIYUAN GUAN, GUANGJUN GAO, TAN TAN and GONG CHEN
PDF
YUEBIN YU, LYU KEWEI, JUNFENG HAN, MAOSHENG HE and YUFENG CAO
PDF
QIINGXIANG ZHOU, XIAOHUI HAN, YE FU, GUANGKAI LI, GUANGYE JIA and GUIXI CAI
PDF
HAIFENG ZHANG, SHAOAN FANG and JUNDA CHEN
PDF
GUOYING ZHANG, LIXIN SHAO and ZHE CHEN
PDF
HUABO SHEN, SHUN XU, JOANBO ZHAO and QILIANG ZHANG
PDF
HEPING LIU, RAN LIU, CHUANQI TAO and GUANGYUE JIA
PDF
TIANYU ZHANG, XIAOFENG ZHANG, GUOXING GAO and LIWEN MANG
PDF
YU ZHOU, DIFENG KUANG and XIAOFENG ZHENG
PDF
XIANFENG WANG, ZHONGCHENG JIANG, YING YANG, YEJUN MAO and ZHIMING WU
PDF
ZHENJIANG LI, XIAOJUN DENG, HONGJU CUI, ZHIQIANG ZHANG, XIAOGUANG SUN, REN WANG, LICHUN MENG, TIEHAO ZHA
PDF
SANSAN DING
PDF

SESSION 2: SENSOR/ACTUATOR

XIAOWEI HOU, DACHENG NI, FEI WANG, LIANGGUANG ZHENG and ZHUJIAN CHEN
PDF
XIAOQIANG WANG, SHAOWEI LU and DUO CHEN
PDF
SHAOWEI LU, DUO CHEN and XIAOQIANG WANG
PDF
JIAN XU, HONGKI JO, SIMON LAFLAMME and JIAN LI
PDF
ZHENGHUA LIU, MUWEN XIE, YU GONG, YANAN HU, MEINING JI, CUNFU HE and BIN WU
PDF
HONGCHEN MIAO, FAXIN LI
PDF
YONGKANG DONG
PDF
LIQING ZHANG, SUFEN DONG, SIQI DING, SHENGWEI SUN and BAOGUO HAN
PDF
LIYANG SHAO
PDF
DENNIS ROACH
PDF
MASSIMO RUZZENE
PDF

SESSION 3. SENSOR NETWORK SYSTEM INTEGRATION

JUN WANG, FENGCHAO WANG, YANHONG SHI
PDF
SHUAI YUAN, QI SUN, ZHONGKUI LIU, XIAOLIANG WANG and YUEFEI CHEN
PDF
XINLIN P. QING, HU SUN and YISHOU WANG
PDF
YIN TIAN, HAICHUAN TANG, HAICHUAN TANG and XIAOHUI ZHANG
PDF
ALFREDO GUEMES
PDF
FIRDAUSI IRANI, TONY SULTANA and LISA STABLER
PDF
XIAOJUN DENG, SHAOQING LIU, PENG LIN, VISNUVARDHAN JANAPATI, SUSHEEL KYMAR YADAV, FRANKLIN LI, HOWARD CH
PDF
ZENGYE JU, FRANKLIN LI, VISHNU JANAPATI, HOWARD CHUNG, SUSHEEL KUMAR YADAV and CAS CHEUNG
PDF
XINGZHAO LI, WENSHENG LIU, HERA WIDYASTUTI and WING KONG CHIU
PDF

SESSION 4: MULTI-FUNCTION MATERIALS AND STRUCTURES

WONSEOK CHUNG, YOUNGMIN SONG, and KENNETH J. LOH
PDF

SESSION 5: SIGNAL PROCESSING DETECTION DIAGNOSIS

GANGYANG NAN, ZHENZHEN ZHANG, QIWU WANG, RUI GUO and JIANGFENG SONG
PDF
JING JIAO, JIANHAI YUE
PDF
YI QIN, NING LI
PDF
XIAOFENG LIU, GUANJI XU, NING LI and LIN BO
PDF
YONGSHENG WANG, JIE DING, XIAOBIN ZANG, HAITAO LIU, ZHENGLIN CHENG and SHAOLONG XU
PDF
XUEFENG ZHAO, HAIFENG LV
PDF
JIANGANG CAO, JIAN FENG
PDF
YANG ZHAO, JIHUA SUN, ZHENZHEN ZHANG, JIANGFENG SONG, JIAN MA, SHUAI LIU and YINIAN ZHU
PDF
GUOJUN HUANG, GUOWEI YANG, CHANGBEN WEI, SHIYUAN CHEN, ZHONGHUA JIANG and MING WU
PDF
JINGYU HUANG, HENG CHEN, YANG GAO and LONG ZHANG
PDF
MING ZHAO, BINGBING HAN, TAO GUO, CHAO AN, MINGGAO LI and QIAN DING
PDF
CHANG PENG, GUANJI XU, ZHIQIANG ZHANG, HAITAO LI and NING LI
PDF
PETER W. TSE, JAVAD ROSTAMI and JINGMING CHEN
PDF
SHUAI REN, HONGZHENG FANG, JIAN LIU, HUI SHI and JIANBING SHAN
PDF

SESSION 6: PROGNOSTICS HEALTH MANAGEMENT CONDITION-BASED MAINTENANCE

ZHEN PAN, ZHANGUO MA, JIE LIU, HUA JIN and MU GU
PDF
CHAOFAN XU, YUAN CAO and LIANCHUAN MA
PDF
HONGLIANG WEI, LIDONG LI, KEWEI LYU, XIN LIU, LEI HAN and CHAOYUAN WU
PDF
MINGDIAN CHEN, RENGKUI LIU and FUTIAN WANG
PDF
JIANHAI YUE, JIARUI LI and ZHUNQING HU
PDF
KE WANG, CHONG LIU, JUNSHENG LIANG, TONGQUN REN and DAZHI WANG
PDF
SHAN RONG, FUTIAN WANG
PDF
XINGDI WANG, XUEXIA ZHANG and ZHIQI GUO
PDF
DONGHUA WU, FANGDONG HOU and PANKUI YANG
PDF
ANAT HASAP
PDF
TIANHUA XU, GUANG WANG and HAIFENG WANG
PDF
JIE YANG, QIANG WANG and YANHONG SHI
PDF
JUNYAN WANG
PDF
JIARUI LI, JIANHAI YUE
PDF
ZHENLIANG FU, JIJUN MA and LICHENG TAN
PDF
BIN HE, SHICUN ZHANG, HEYONG SUN, WEI HAO and CHUAN WANG
PDF
ANDREA KATHARINA FUCHS
PDF
HITOSHI TSUNASHIMA
PDF
MATTHIAS BUDERATH
PDF
GUANJI XU, ZHIQIANG ZHANG, CHANG PENG, HAITAO LI and NING LI
PDF
YUHUI ZHOU, JIAN ZHANG and TENG WANG
PDF
YITAO ZHUANG, FOTIS KOPSAFTOPOULOS and FU-KUO CHANG
PDF
GUANGTAI CHEN, ZHENG JIANG, HAIBIN DU and NA MENG
PDF

SESSION 7: MODELING SIMULATIONS SHM-BASED DESIGN

XUHUI HE, KANG SHI and YUNFENG ZOU
PDF
QIKE YANG, XIONG CHENG
PDF
FENGCHAO WANG, WEIQUAN NI, TAI LIU and JINGTING LU
PDF
YANWEI LU, LIYUAN ZHU, MINGSHUN ZHANG, LIANG ZHAO and FUZE SONG
PDF
SHAOPENG DONG, ZHILING LIANG, MEI YUAN, ZONGXIA JIAO and HAN ZHANG
PDF
YANFENG SHEN, CARLOS E. S. CESNIK
PDF
YU TAO, SEIICHI KOSHIZUKA
PDF
HESHENG TANG, ZHIYUN HUANG and GUIQUAN YANG
PDF
YANCHUANG DING, ZHAOMIAN JI
PDF
SUMIT GUPTA, KENNETH J. LOH
PDF
W. K. CHIU
PDF
JAY LEE, ZONGCHANG LIU and HOSSEIN DAVARI ARDAKANI
PDF
Y. C. TAN, N. RAJIC and W. K. CHIU
PDF
YUEXIANG LIN, LIMIN PENG, CHENGHUA SHI, MINGFENG LEI and XIAOKANG FU
PDF
LONG MA, HOWARD CHUNG, FRANKLIN LI, CAS CHEUNG and AMRITA KUMAR
PDF

SESSION 8: IMPLEMENTATION VALIDATION CERTIFICATION

AKIRA MATSUMOTO
PDF
YONG CUI, JAN DIRK SCHULZE SPUENTRUP, FRANZ X. HUTTER, MARKUS STROBEL, TIMO STROBEL, ULLRICH MARTIN,
PDF
BILLIE F. SPENCER, JR., FERNANDO MOREU and ROBIN E. KIM
PDF
PETER CAWLEY, CHANG LIU
PDF
OSAMA BRINJI, WING KONG CHIU, GRAHAM TEW and EDDIE BENNETT
PDF