2021 3rd International Workshop on Structural Health Monitoring for Railway System(IWSHM-RS 2021)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

APPLICATIONS: MANUFACTURING/SUSTAINABILITY/DESIGN/INTELLIGENT STRUCTURES

WANG HONGXIAO, WANG CHUNSHENG, HE GUANGZHONG, GAO WENWEN, LIU LIGUO, JIANG WEI
PDF
LIANGLIANG LI, YANLIN LI, XISHAN WANG
PDF
ZHANG HONGYUE
PDF
ZHAOXIN LIU, XIAOFANG LIU, YANWEN LIU, HAIFENG ZHANG, JINGWEN LIANG, JIANRAN WANG
PDF

SENSORS/ACTUATORS

DINGYUN LIU, HAIPENG LI, MENG ZHANG, WEIFANG ZHANG
PDF
KANG JIANG, SONGTAO XUE, LIYU XIE, GUOCHUN WAN
PDF

SENSOR NETWORKS/SYSTEM INTEGRATION

SHI XIAOLEI, PEI SHUN
PDF
DONG WEI, YANG MUCHEN, XIN LIANG, LI SHUO
PDF

MULTIFUNCTIONAL MATERIALS AND STRUCTURES

ADEDEJI ABDULLAHI, ZHONGGANG WANG, JIEFU LIU
PDF

SIGNAL PROCESSINGS/MONITORING/DIAGNOSTICS

QINGXIN ZHU, HAO WANG, JIANXIAO MAO, SUOTING HU, ZHAOHUA GONG, XINXIN ZHAO
PDF
XIAOYI HU, YUNJIAN JING, ZHIKUN SONG, LICHENG XU
PDF
WANG GUANGJUN, LIU SHAOQING, PENG CHANG, FU-KUO CHANG, FRANKLIN LI, AMRITA KUMAR
PDF

PROGNOSTICS/HEALTH MANAGEMENT/CONDITION-BASED MAINTENANCE+

XIANHUI CHEN, CHENG CHEN
PDF
KLAUS ULRICH WOLTER, XING LIU
PDF
LI HAIJIANG, LI RUBIN, YAO QIUHUA, WANG WEICHENG, WANG XIUFENG, DU LEILEI, WEN JUN, ZHU LILI
PDF

MODELING/SIMULATIONS/SHM-BASED DESIGN+

ZHONGCHENG JIANG, XIANFENG WANG, GUOPING DING, XIAOYU YAN, YANJUAN WANG, YI YU
PDF
LIANG CHEN, YUN LIANG, JIYOU YANG, XIANLIANG WANG, XUAN HAN, KAIQIANG TANG
PDF
HEIKO HARTWIG, CHRISTIAN MALLWITZ, TORBEN SCHULZ, MARKUS TRAUPE
PDF
DESHUANG DENG, SONG ZHANG, LEI YANG, ZHANJUN WU
PDF
XINGWEN WU, AOLIN GAO, ZEFENG WEN, SHIZHONG HE, MAORU CHI, SHULIN LIANG
PDF

SHM "BIG DATA" ANALYTICS AND SERVICES

MINGLIANG GAO, SHAN GAO, CHUANG YU, DEQUAN LIU, SHIJI SONG, HAIMING SHI, HONGLIANG SUN, HONGCHAO WANG
PDF

FAULT DIAGNOSIS/FAULT PROGNOSTICS

CAO YUAN, ZHOU YUHAN, SUN YONGKUI
PDF
SHANGSHUAI JIA, XINGMIN WANG, DEKUO PAN, WENMIN ZHANG, XINLI ZHAO
PDF
PANG HUIWEN, TENG WANXIU
PDF
QIANG SUN, XUDONG JIANG, JINTIAN WANG
PDF
SIHUI JIANG, XIAOHUI GU, SHAOPU YANG
PDF
LUO GUANGBING, ZENG JING, GAN FENG, LI FANSONG
PDF
TAO XU, WENJIE HUANG, DI ZHANG, JIGUI HU, WEIBIN BAO
PDF

INTELLIGENT OPERATION AND MAINTENANCE TECHNOLOGY OF EMUs

SONG LONGLONG, LI ZHIGUO, XU GUIHONG, LI XIAOJIN
PDF
KAI LU, HAOJIE ZHAO
PDF