2020 5th International Conference on Social Science and Management (ICSSM 2020)

January 11–12, 2020
Hangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-675-6
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Jian-Guo ZANG
PDF
Bin WU
PDF
Xue-Mei SUN, Jun-Jie WAN, Jin-Qing NIE
PDF
Zi-Jiang HU
PDF
Shao-Zhe WANG
PDF
Jing CHEN, Yong-Bai LIN
PDF
Ling XU
PDF
Hao-Xin HUO, Ru-Yi WANG
PDF
Zhan-Kui DONG, Dong-Li GUAN
PDF
Ya-Na YUAN, Hua-Qi CHAI, Wen-Lei PAN, Dan-Li BAN
PDF
Qu XIE, Li-Mei QI, Jia-Yu WU
PDF
Ju-Jian ZHANG
PDF
Qing-Rui XU, Zheng-Rong CHEN, Hua-Bin WU
PDF
Yang LI, Hua-Bin WU
PDF
Zhen-Hua LI
PDF
Ke ZHANG, Qin LUO
PDF
Yan WU, Shan-Hui WANG, Cai-Sheng MAO
PDF
Shan-Hui WANG, Cai-Sheng MAO
PDF
Cai-Sheng MAO, Shan-Hui WANG
PDF
Lin-Chuan ZHENG
PDF
Ning DONG, Su YANG,
PDF
Li LI
PDF
Ping-Hao ZHANG, Kang FU
PDF
Wen-Ping ZHAO, Peng-Na QIAO, Meng-Yao MLI
PDF
Chen-Liang DENG, Chuan ZHOU
PDF
Hui-Jie YANG
PDF
Jie GUI, Ai-Dan LI, Yu-Qin LIU, Lin MU, Li-Jun WANG
PDF
Yue LI, Bai-Chun MA, Shu-Ting ZHU, Dong-Li TANG, Sha LI
PDF
Wei-Jie DENG, Shu-Ting ZHU, Bai-Chun MA, Jin-Lu YU
PDF
Qing-Juan REN
PDF
Lv ZHAO
PDF
Ting-Ting ZOU, Li LI, Bin LIU, He-Lang HUANG, Yue-Ping ZHOU, Lei WU
PDF
Yang ZHOU
PDF
Jing-Yu GE, Tian-Hong ZHOU
PDF
Shi-Yong ZHAO, Qian-He GONG
PDF
Guang-Qiang HAN, Xiao-Fei TANG
PDF
Jing-Yuan CUI
PDF
Kai YANG, Jue CHEN
PDF
Qian-Hui CHEN
PDF
Yong-Gang YANG, Shi-Kai LI
PDF
Fang GAO, Yun PENG, Quan-Hong LIU
PDF
Cui GUO
PDF
Yong-Gang YANG, Xian-Cen LUO, Yu-Guang FENG, Ke YANG
PDF
Yong-Gang YANG, Xian-Cen LUO
PDF
Ting-Yu CHEN, Wen-Bin BAO
PDF
Ying GU, Hai-Fang ZHAO
PDF
Hai-Fang ZHAO, Ying GU
PDF
Zhan-Zhan MAO
PDF
Lin MU, Jie GUI, Xi ZHANG, Ai-Dan LI
PDF
Yong-Zhi LIU, Ying-Feng HE
PDF
Qiao-Hua REN, Cai-Sheng CLIN
PDF
Qing-Xiang FENG
PDF
Fang ZHOU, Chao-Zhi ZHU
PDF
Xi-Zhang LIU, Shao-Hui WANG
PDF
Chang-Wei GU, Fang-Bing QU, Jian-Ping WANG
PDF
Ai-Dan LI, Jie GUI, Lin MU, Bao-Qiang QU
PDF
Shu-Liang ZHAO, Yao WU, Quan Gong, Ru-Min LV, Xiang-Ru SHAO
PDF
Si-Qi QIAO, Xiong YAN
PDF
Qing-Shun LIU, Li-Li LI, Ying SHAO
PDF
Kai SHI
PDF
Xiang-Xiang HUI, Ming-San MIAO, Ming BAI
PDF
Mei-Nan CHEN
PDF
Jun WANG, Meng WANG, Jun-Yan HAN, Qing-Gang XU, Shu-Li ZHANG, Xiao-Jie ZHANG, Chun-Qing ZHANG
PDF
Ying-Feng HE, Fang YUE, Ping WAN
PDF
Kai SHI, Li NIE
PDF
Yan-Zhen HAN, Ming BAI, Ming-San MIAO
PDF
Hong-Wei XING, Chun-Qing ZHANG, Xiao-Jie ZHANG
PDF
Shan-Ting LI, Yu DENG
PDF
Gui-Ming TIAN, Ling-Fang WU, Ya-Lun ZHENG
PDF
Xiao-Yu LIU, Chuang-Sheng LIU, Xin-Zhe CHEN, Zhi-Hao WANG, Yan MA
PDF
Hong HUI, Yan-Qu ZHENG
PDF
Wen-Jing MO, Ya-Peng HUAI
PDF
Wen-Jing MO, Juan GAO
PDF
Guang-RongResearch on the Feasibility of WU
PDF
Ping-Ping LIU
PDF
Jie HU, Zi-Han WEI
PDF
Ruo-Xin LI
PDF
Xin OUYANG, Sheng-Long ZHANG, Yu-Jiang GUO
PDF
Guo-Qiang MA, Xiao-Lan LI, Ai-Jun ZHEN
PDF
Guo-Hong WANG, Dong WANG, Ke-Na WANG
PDF
Xiao-Yan SHAO
PDF
Yi-Ming ZHANG, Nuo LAI, Le SUN
PDF
Juan GAO, Wen-Jing MO
PDF
Xiao-Li WANG, Yi-Xing XU
PDF
Ye-Qing LIU, Wen-Bing BAO
PDF
Chen-Fang LIU
PDF
He-Zi WANG, Lin BAI
PDF
Jin-Li BAI
PDF
Jing ZHANG, Yu-Xuan ZUO, Jie DONG
PDF
Yen-Hau PAN
PDF
Juan LU
PDF
Ke-Shuai XU
PDF
Ke-Shuai XU
PDF
Jing ZHANG
PDF
Jing-Fang ZHENG, Dong WANG
PDF
Fang-Fang MENG, Xiao ZHANG, Fang FANG
PDF
Yi-Wen ZHANG, Jia-Hui LIANG
PDF
Le SUN, Xue HU
PDF