2019 International Symposium on Education and Humanities Sciences (ISEHS 2019)

ISEHS 2019
September 21-22, 2019
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-642-8
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SECTION 1: ADVANCES IN EDUCATION

Lu CAO, Xuejiang WEI, Xiaofen ZHOU
PDF
Margherita MORI
PDF
Xiaofen ZHOU, Xuejiang WEI, Meng WANG
PDF
Guo Xi
PDF
Ming ZENG
PDF
Xuejiang WEI, Meng WANG, Lu CAO
PDF
Xiaoxuan LI, Meng LI, Qin SUN
PDF
Lili LI, Zuwang CU
PDF
Yong GU, Yuanyi YUAN, Zhangqiong WANG
PDF
Xiaoli LU, Qiangyan WU
PDF
Yang CHEN
PDF
Jie CHEN
PDF
Mengya ZHANG, Zhiping LIU, Jingjing CAO, Hua YUAN, Chuan WANG
PDF
Lun LI, LiangHui LIU, ShiSi ZOU
PDF
Yanfeng DENG, Decai WEI
PDF
Ming ZENG
PDF
Xiang REN
PDF
Xufang ZHU, Qing MENG, Yanfeng DENG
PDF
Jialiang WU, Xufang ZHU
PDF
Shimeng LANG
PDF
Licai ZHANG, Lei SHI
PDF
Lixia WU, Xia HUANG
PDF
Shuangshuang TIAN
PDF
Ming ZENG
PDF
Weixuan HU, Zhongying JI
PDF
Yihui YU
PDF
Dongyuan GE, Xiangqiong QIN, Enchen LIU, Guangyong HUANG
PDF

SECTION 2: ADVANCES IN LINGUISTICS

Qing ZHANG
PDF
Shanhong JIAO, Jian DU
PDF
Jie MA, Pan DONG
PDF

SECTION 3: ADVANCES IN PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

Yukun GUO, Jiayi WANG, Xingyu LONG
PDF
Cong LIU, Jie TIAN, Meihong YOU
PDF
Yi CEN
PDF

SECTION 4: ADVANCES IN NEWS DISSEMINATION

Ziye WANG, Bin HAO, Shu FENG
PDF
Ziye WANG, Shu FENG, Bin HAO
PDF

SECTION 5: MANAGEMENT AND COMMUNICATION

Chenghao YI, Meie XIE
PDF
Ying YU
PDF
Zhida WANG, Hongmei GAO
PDF
Li GAN
PDF
Yao ZHANG, Jinshan DAI, Mengya ZHANG
PDF
Jingye SHEN, Xinyue SHANG, Jinshan DAI
PDF
Haiqin FAN, Yingqian AO
PDF
Ding SUN, Dehong XU, Xin ZHOU
PDF
Yong WANG, Pei-lin ZHANG, Daniel Tesfamariam SEMERE, Qian LU, Peiyao ZHAO
PDF
Guoling JIA, Dehong XU
PDF
Ying YU
PDF
Lu YANG
PDF
Qingyan WU, Xiaoli LU
PDF
Qing LI
PDF
Rongyan ZHU, Lizhe SHI, Xiaofen ZHOU
PDF
Qing MENG, Xufang ZHU, Yanfeng DENG
PDF
Chuan WANG, Mengya ZHANG, Qingying ZHANG
PDF
Hui LIU
PDF
Xinxi LI
PDF