2019 4th International Conference on Education and Social Development (ICESD 2019)

ICESD 2019
April 20-21, 2019
Xiamen, Fujian, China
ISBN: 978-1-60595-621-3
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Long-tian FU, Yi-huo JIANG
PDF
Wurihan, Guleng AMU
PDF
Lin-jie FENG
PDF
Jun HUANG, Meng-zhu CAO, Ke-xin LIAN
PDF
Hong BAI, Lei WANG, Huan-le Fang, Le XU, Ya Wang, Li-bing LIU
PDF
Xiao-yu LIU, Chuang-sheng LIU, Xin-zhe CHEN
PDF
Jian-jun CHENG
PDF
Fang-lan XU
PDF
Mei-li ZHANG, Li-xia WANG, Na WANG
PDF
Yi-huo JIANG, Long-tian FU
PDF
Hong-kun QIN, Qiu-fang JI, Qiu-yuan JI
PDF
Zhi-yan NAN
PDF
Jing LI
PDF
Guang ZENG
PDF
Fen WANG, Wen-juan ZHONG, Hong-xia LU, Hua REN, Lu-lu CHI, Li-ming LIU
PDF
Mei-ying FAN
PDF
Yin-long WANG, Ming ZHOU, Yao LU, Xue GUO
PDF
Yong-mei WANG
PDF
Shu CHEN
PDF
Xiu-qing WANG, Long-tian FU
PDF
Yi-xun ZHONG, Hong-long NING
PDF
Gui-ju LIU
PDF
Yuan-yuan XIE
PDF
Su LIN
PDF
Luo WANG, Xiao-gang ZHAO
PDF
Man-yi LI, Bo HUANG, Pu-ming AI
PDF
Jing LIN, Yi-lin ZHANG
PDF
Fang LYU
PDF
Li-zhi LIN, Fa-jian XU, Long-tian FU
PDF
Xuan YU
PDF
Jin-zhe HUANG, Ming-an HUANG, Song-nian HU
PDF
Na LI, Ni YAN
PDF
Hui WANG, Man-li CHEN
PDF
Xiao CHENG
PDF
Xin ZHANG
PDF
Zhan SU
PDF
Qi HUANG, Xuan-jie ZHOU
PDF
Jian-jun CHENG
PDF
Min XU
PDF
Xiao-fang WANG, Jia-bao WU, Qiang HE, Miao ZHANG, Ying LI, Cai LIU
PDF
Wei HUANG, Na QIU, Feng WANG, Chun-yan YAN, Wen-tao YI
PDF
Hai-xia WU
PDF
Xiao-ming WANG
PDF
Jing ZHOU, Hui WAN
PDF
Song-nian HU, Dan CHEN
PDF
Jian-qiong HUANG, Wen-long GUO, Long-tian FU
PDF
Qing LI, Fa-chang CHEN
PDF
Wu YIN, Ying-xue SUN
PDF
Yue-jun TU
PDF
Gang CAI
PDF
Zeng-ping SHI, Xiao CHENG, Ling-mu XU, Zheng-zheng HUANG, Cui-ling GUAN
PDF
Jie SU, Xu-guang WANG, Xin ZENG
PDF
Guo-hui LI
PDF
Xi-yang YANG, Xin-yi HUANG, Jing ZHANG, You-hua ZHANG
PDF
Xin-yi CHEN
PDF
Bo HU, Dong-sheng ZHOU, Dan GUO
PDF
Xiao-hong JU
PDF
Yan YU
PDF
Si-qi FENG, Bo SU
PDF
Li-jun DAI, Xing-zhong ZHENG
PDF
Li-jun DAI, Xing-zhong ZHENG
PDF
Jie XIONG, Xiao-yong HUANG
PDF
Zhu-heng FU, Xiang ZHOU
PDF
Si-yuan LI, Cui-ling GUAN, Jing GAO
PDF
Wei GUO
PDF
Shi-yu MA, Bin HUANG
PDF
Zhang-bin CHEN, Long-tian FU
PDF
Fang LYU
PDF
Jia WEI, Fang-lan XU, Qing XIONG
PDF
Jian-jun CHENG
PDF
Chun-yan YAO, Ji-hong SHAN, Jiong-lin ZHU, Yi SUN
PDF
Fang WANG, Xiao-sheng LEI
PDF
Cheng-lin GAO, Ya-ying WANG
PDF
Gang CAI
PDF
Xin-quan WU, Bin HUANG
PDF
Yong-hui DENG, Min-zhi LIANG
PDF
Hui-zhen WANG
PDF
Wei WEI
PDF
Jing GAO
PDF