3rd International Conference on Social Science and Development (ICSSD 2017)

December 16–17, 2017
Qingdao, Shandong, China
ISBN: 978-1-60595-517-9
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

Preface
PDF
Committees
PDF
GUANG-BIN BAI, DA-QIAN ZHANG, YU-LIN GUO
PDF
PING-HUA ZHANG, WEN-YUAN YAN, YA-HUI HUANG
PDF
YA-LE MA, XIAO-FANG WANG, JIA-HUI ZHANG, QIANG HE
PDF
HUI-PING HUANG, HUI-MIN HUANG
PDF
WEN-MIN WU
PDF
HAN-LIANG LI
PDF
LIU-YANG SONG, YU-GANG ZHANG
PDF
HUI-JUN NI, YING-JUE MA, MING-JU KANG
PDF
HUI-JUN NI, XIAO-ZHE LI, MING-JU KANG
PDF
YAN LIU
PDF
JIA-HUI LIANG
PDF
WEN-BIN HU, SHI-YUAN HUANG, JIA-CHENG GUO, RU-SHAN HE, KE-XIN LI, YING YANG
PDF
YONG WANG, PEI-LIN ZHANG, HUA WEI
PDF
YUN ZHONG, YVTTE TAYLOR, VIRGINE THERIAULT
PDF
RUI LI, YU-WEI BU
PDF
HUAN WANG, XI ZHANG, JIAN-HUA JIANG
PDF
XUE-LAN WANG, HAO-XING LIU, GE WEN
PDF
LI-PING YUE, RUI YUAN, MEI-NI SHI
PDF
XIN-XING DAI
PDF
BAO-LONG ZHANG, YANG YANG, CHANG-JIANG LIU
PDF
DE-KUI LI, FAN ZHOU
PDF
JIAN-CHUAN XING, JIAN-MING LIAO, HONG HAN, LEI LUO, JIE XU, JIN-ZHONG CUI, YONG TANG, JIA-CHENG JI
PDF
JING GAO
PDF
FANG-LAN XU
PDF
XUE-YU ZHANG
PDF
JING GAO
PDF
FAN ZHOU, DE-KUI LI, ZENG-GANG YUE
PDF
KAI-SHUAI WANG
PDF
JING QIU, YE-XI ZHONG, WEN-XIANG ZHANG
PDF
YA-TING ZHOU, YOU-XIAN ZHANG, GUO-CHAO LIN
PDF
YING ZHU, HONG-XIONG XU, QI-SUN LI
PDF
GUANG-BIN BAI, TAO LI, DA-QIAN ZHANG
PDF
GUO-CHAO LIN, QIN-PING CHEN
PDF
YU-MEI HE, XUAN CHENG, XIN-YI XU, XIAO-WEI ZHU
PDF
ZHENG ZHANG, QI XU, XIN-MIAO ZHAO, RUI-JIA SHI, WEI WEI
PDF
XIAO CHENG
PDF
DORIS Y. P. LEUNG
PDF
YONG-MEI HE, HONG-MEI ZHANG
PDF
HUI-JUN NI, YING-JUE MA, ZHOU-CHANG CHAO
PDF
LIANG ZHU, HE WANG
PDF
MING LEI
PDF
NA WANG, JIN-GUO WANG
PDF
XIU-HUA WEI, JIAN-ZHOU YANG, WEI CAO
PDF
JIN LIU, YING WANG, MAN-YI LI, BO HUANG
PDF
SHUO HUANG, XUE-JIAO ZHANG, XIAO-BO HUANG
PDF
MENG-JIE ZHOU, JING LIN
PDF
JING LIN, XUAN JI
PDF
DAN CHEN, SONG-NIAN HU, XIAO CHENG, CHAO-JIE LIU
PDF
JIAN-YANG QIU
PDF
HONG LI
PDF
MEI-XIA CHEN
PDF
XUE-MIN HENG
PDF
BIN ZHANG, CUI-HONG JIANG
PDF
ZHUO LIU
PDF
HAI-YONG ZHANG
PDF
YUE-PING LIU
PDF
YU-CHENG GENG
PDF
XUE-HUI WANG, HAN-PING HOU, JIAN ZHANG, JIAN-LIANG YANG, XUE LI
PDF
JIAN-LIANG YANG, HAN-PING HOU, JIAN ZHANG, NA XU, BO-WEN QIN
PDF
TIAN-TIAN ZHANG, HAN-PING HOU, JIAN ZHANG, JIAN-LIANG YANG, NA XU
PDF
CHEN-YANG ZHAO, HAN-PING HOU, XUE MENG, JIAN-LIANG YANG, JING-YAN ZOU
PDF
JING XIAO
PDF
XIONG-WEN WANG
PDF
QING-QUAN HUANG
PDF
RU ZHANG, LI LI, JING ZHANG, CAI-PING WEI
PDF
JING XIAO
PDF
WAN-QUAN YE, YUAN-HUI HUANG
PDF
KUN YANG, CHENG-LONG FAN, YU-YING SUN, YAN-YAN LI
PDF
WEI GUO
PDF