Problems and Countermeasures of Implementing Innovation and Entrepreneurship Education in Colleges and Universities

BING-XIN SUN, BAI-QING ZHANG, FENG-LI JIANG, TUO-PING LI, CHUN-YANG HAN, REN-YAN SUN, ZHI-YONG WANG, FENG-MING MA, XUE-NI CHANG, TIAN-ZHI LIU

Abstract


Problems and Countermeasures of Implementing Innovation and Entrepreneurship Education in Colleges and Universities

Keywords


Innovation, Entrepreneurship, Countermeasures.


DOI
10.12783/dtssehs/seme2017/18002

Full Text:

PDF