Application of Project-problem-based Learning in the Electronic Circuit Courses

CHENG-YU HOU, ZHEN-DONG YIN, YA-QIN ZHAO, DI CHEN, ZHI-LU WU

Abstract


Application of Project-problem-based Learning in the Electronic Circuit Courses

Keywords


Project-based learning, Problem-based learning, Network teaching platform, Tutor mode.


DOI
10.12783/dtssehs/seme2017/18000

Full Text:

PDF