6th International Conference on Information Technology for Manufacturing Systems (ITMS 2016)

ITMS 2016
May 10-11, 2016
Prague, Czech Republic
ISBN: 978-1-60595-353-3
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: NEW MATERIALS AND ADVANCED MATERIALS

Yitao Dong
PDF
Chuncheng Liu, Xiangyu Meng, Wenqiang Li, Chuanming Zha, Wenqiang Li
PDF
Shuai Ji
PDF
Xiao Zhang, Siyu Xie, Luo Yang, Yuying Lu, Songling Hu, Xin Li, Xiangyi He, Yao Geng
PDF
Jihua Wang, Jianwen Wei
PDF
Zheng Wang, Feng Han
PDF
Yang Xu, Jing Li, Xiachun Hu, Qin Chen, Haibin Li
PDF

SESSION 2: MANUFACTURING PROCESSES AND SYSTEMS DESIGN

Haixia Chen
PDF
Yi Xie, Yuegang Tan, Guofeng Ma, Jun Zhang, Fan Zhang
PDF
Li Wang, Zhaoming Huang, Qi Zeng
PDF
Xiaochen Zhou, Shenjian Chen, Zijie Wei, Tianfeng Luo
PDF
Xiaochen Zhou, Shenjian Chen, Zijie Wei, Tianfeng Luo
PDF
Yongzhong Zhang, Yulin Tian, Yangyang Zhang
PDF
Qiang Zhu, Xiaomei Li
PDF
Zijie Wei, Shenjian Chen, Xiaochen Zhou
PDF
Zijie Wei, Shenjian Chen, Xiaochen Zhou
PDF
Chuanhao Yin, Wei Wang, Gang Zhao, Zhanlei Sun
PDF
Zhuo Chen, Lu-fang Qin, Li-juan Yang
PDF
PanRui
PDF
Chen Liang, Feng Zhiwen
PDF
Xiaoning Wan
PDF
Ximing Chen, Weihao Li
PDF
Wenduo He, Qing Zhang, Yuwei Zhou, Siming Cheng
PDF
Huan Jin, Gongsheng Yang, Chunyuan Duan, Wenduo He
PDF
Xiqiang Zhang, Zihui An, Juan Su, Shuxuan Zhang
PDF
Zhongzhi Ye, Zhaojun Zhang, Huan Jin, Jinxin Zhang
PDF
Guorong Liu
PDF
Lianxiu Sun, Haixia Chen
PDF

SESSION 3: NETWORK PLATFORM AND DATA PROCESSING

Muqing Zhan
PDF
Jie Cao, Bentian Li, Xiangquan Gui
PDF
Yibin Xiang
PDF
Kesong Liu, Yan Niu, Jianwu Yang, Jiushuo Wang, Huihui Cai
PDF
Shuwen Jia, Tingting Yang
PDF
Zhuoyan Chen, Xinming Lu, Liqing Qiu
PDF
Hua Cha, Haiming Lu, Tong Yu
PDF
Boran Yu, Hongjie Wan
PDF
Linlin Yu, Lifang Song, Jianyan Sun, Lin Li
PDF
Guanghui Shi, Sanyuan Zhang, Xiaoqing Liu
PDF

SESSION 4: ALGORITHM, SIMULATION AND MODELING

Yanjia Peng
PDF
Dong Fang, Shen Chong, Gao Qian
PDF
M. Zhu, M.D. Liu
PDF
Yu Yong, Gu Li, Yin Pu
PDF
Qingqing Guo, Lei Li
PDF
Liguo Zhang
PDF
Shenhai Huang, Yongjun Han, Fuchao Liu, Jiayin Song
PDF
Jianzhang Cui, Ming Zhang, Yu Zhu, Chang Ni
PDF
Jun Lu, Lin Gao, Qingyang Yu, Litian Wu
PDF
Liu Zhongchi
PDF
Xueping Chen, Wenda Li, Hongyuan Chen
PDF
Hao Meng, Hongfeng Wang
PDF
Hao Meng, Hongfeng Wang
PDF
Xiaodi Gong, Xiaorong Zhu, Chenjun Zhou, Weiran Zhu
PDF
Baode Wu, Hongyan Zhang, Jiyan Huang
PDF
Junhui Zhang, Zheng Liu, Jiyan Huang
PDF
Hongyan Zhang, Zheng Liu, Biwen Wang, Peng Liu, Jiyan Huang, Daoxin Li
PDF
Pinxuan Dai, Zhen Li, Jie Wang
PDF
Ji-gang Huang, Zhao-ming Huang, Lin Li, Li Wang
PDF
Yang Fu, Hai Fang
PDF
Xiaolan Tan, Lina Han, Jie Kang Jie
PDF
Qiao-Ling Chen, Jian-Bang Lin, Jun-Ya Zeng
PDF

SESSION 5: STATISTICS, EVALUATION AND ANALYSIS

Xingju Dang, Jun Sun, Yao Zhang, Wenliang Wu
PDF
Wanhua Zhao
PDF
Xiaoying Chang, Huiren Bai, Li Liu, Hongxia Wang
PDF
Chuncheng Liu, Fuda Liu, Chuanming Zha, Xiaopan Zhao
PDF
Qingtian Wang, Yuxian Chen, Chunling Xie
PDF
Qing-qing Li, Mo-Mo Li, You-Long Li, Zhen-Hua Guan, Ai-Wei Guo, Fen-Fen Chen, Ya-Jing Yang, Chang-Ming Wang, Yan-qing Duan
PDF
Dan Wu, Ying Wang
PDF
Qiang-rong Jiang, Yan-hui Shangguan, Lie-jin Song
PDF
Huiren Bai, Jing Lian, Qianrong Zhu
PDF
Kechin Yen, Yiyin Tsai, Yijie Ju
PDF
Yuan Ye
PDF
Li-jun Wang, Yu Zhang, Qiang Li, Ping-nan Ruan
PDF
Liu Qiao, Li Li-Qing
PDF