Proceedings of the 9th Joint Canada-Japan Workshop on Composites

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Proceedings of the Ninth Joint Canada-Japan Workshop on Composites, July 30–August 1, 2012, Kyoto, Japan

Edited by: Hiroyuki Hamada, Kyoto Institute of Technology and Yuqiu Yang and Suong Van Hoa, Concordia University

ISBN: 978-1-60595-116-4, ©2013, 319 pages, 6×9, soft cover

Table of Contents

PDF
Hideaki Katogi, Kenichi Takemura, Yoshinobu Shimamura, Keiichiro Tohgo, Tomoyuki Fujii
PDF
Hayato Nakatani, Shinji Ogihara, Tomoki Yamada, Yuhei Nekoshima
PDF
Shota Kobayashi, Hayato Nakatani, Shinji Ogihara
PDF
Shin Iwata, Hayato Nakatani, Shinji Ogihara
PDF
S. Sasaki, H. Kasano
PDF
Yoji Okabe, Yuho Gorai, Shinji Ogihara, Hideki Soejima
PDF
Stephen Lee, Leo Lee, Marjorie Liu, Yihua Cui
PDF
Yu Sasaki, Goichi Ben, Akiko Hirabayashi, Seiichi Nomura
PDF
Takahiro Miyauchi, Dan Wu, Goichi Ben, Kazuhiro Sakata, Yoshio Shinagawa
PDF
Yoshiro Suzuki, Akira Todoroki, Yoshihiro Mizutani
PDF
Takumi Ozawa, Akira Todoroki, Yoshihiro Mizutnai, Yoshiro Suzuki
PDF
Makoto Ichiki, Hiroshi Suemasu, Yuichiro Aoki
PDF
Masatobu Kawagoe, Yoshihiro Mizutani, Akira Todoroki
PDF
Phalguni Mukhopadhyaya, Doug MacLean, Juergen Korn
PDF
Gen Sasaki, Moonhee Lee, Kenjiro Sugio, Yongbum Choi, Kazuhiro Matsugi
PDF
Antonio Norio Nakagaito, Hitoshi Takagi, Jitendra Kumar Pandey, Hikaru Kondo
PDF
Hiroki Ishikawa, Hiroaki Genta, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Hiroshi Saito
PDF
Hiroaki Genta, Hiroki Ishikawa, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Masahiro Katoh, Hiroshi Saito
PDF
Masahito Ueda, Sotaro Miyake, Hiroyuki Hasegawa, Yoshiyasu Hirano
PDF
Mohd Shahril Amin Bistamam, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito, Masahiro Katoh, Kazuya Kusaka, Jitendra Kumar Pandey
PDF
Romi Sukmawan, Hitoshi Takagi, Antonio Norio Nakagaito
PDF
Kazuhiro Yamada, Akira Todoroki, Yoshihiro Mizutani, Yoshiro Suzuki
PDF
Hiroshi Saito, Isao Kimpara, Hiroki Takeuchi
PDF
Masayuki Murata, Akira Todoroki, Yoshihiro Mizutani, Ryosuke Matsuzaki
PDF
Yasumasa Nakanishi, Megumi Aoki, Kin'ya Matsumoto, Masaki Wakabayashi, Masaki Nakamura
PDF
Toyoaki Suzuki, Yoshiro Suzuki, Akira Todoroki, Yoshihiro Mizutani
PDF
Tohru Morii, Masahiro Mogi
PDF
Tatsuro Kosaka, Kazuhiro Kusukawa, Takuya Kajikawa, Akihiro Matsumoto, Atsushi Kutsuna
PDF
Akihiro Matsumoto, Atsushi Kutsuna, Tatsuro Kosaka, Kazuhiro Kusukawa
PDF
Takuya Kajikawa, Atsushi Kutsuna, Tatsuro Kosaka, Kazuhiro Kusukawa
PDF
Takumi Nagata, Akihisa Tabata, Yoshio Aoki, Goichi Ben
PDF
Bouchaib Zazoum, Éric David, Anh Dung Ngô
PDF
George Akhras, WenChang Li
PDF
Suong Van Hoa
PDF
Larry Lessard, Tadayoshi Yamanaka, Hossein Ghiasi, Victor Feret, Pascal Hubert
PDF
John Montesano, Zouheir Fawaz, Cheung Poon, Kamran Behdinan
PDF
Mehdi Hojjati
PDF
Qing-Qing Ni, Chao Du, Hong Xia
PDF
Qing-Qing Ni, Kohta Kashiwagi, Hong Xia
PDF
Makoto Yamane, Koichi Goda, Junji Noda, Michiyuki Suzuki, Kenji Matsunaga
PDF
Mohamed S. Aly-Hassan, Hiroyuki Hamada
PDF
Kohei Fujii, Antonio Norio Nakagaito
PDF
Yusaku Ito, Shu Minakuchi, Tadahito Mizutani, Nobuo Takeda
PDF