4th International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM 2016)

ASSHM 2016
December 24-25, 2016
Guangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-412-7
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: TEACHING AND LEARNING

Jian Lin, Bo Kang
PDF
Da-peng Wang
PDF
Weiwei Qu
PDF
Daibiao Wang
PDF
Wenjun Liu
PDF
Xin Wang
PDF
Xue Deng, Jingjing Su
PDF
Wei Fu
PDF
Qiong Wang, Haijun Liu, Chengmin Zhu
PDF
Yan Li
PDF
Jianbin Cui
PDF
Yun Zhang
PDF
Wenling Gao
PDF
Xiao Lai, Feng Wang, Wengjing Li
PDF
Fei Dai, Beilei Chen
PDF
Guofeng Jiang
PDF
Jinhua Yu, Hui Jin
PDF
Xiaojun Wang, Jirí Dostál
PDF

SESSION 2: MANAGEMENT AND OPTIMIZATION

Jian Lin, Bo Kang
PDF
Dengguo Zhang
PDF
Jingwen Tu, Li Tao
PDF
Dapeng Zhou, Yong Zhu
PDF
Wei Qi, Changzheng Yang, Zhenghua Zhang
PDF
Leping Wang, Jinping Tan
PDF
Jinping Tan, Yongyong Xiong
PDF
Yongyong Xiong, Leping Wang
PDF
Lu Kong, Jun Zou
PDF
Yun-hong Zhao
PDF
Yan Wang, Changle Chen
PDF
Hu Yang, Su Lin
PDF
Yanwei Wu
PDF
Wei Guo, Shanshan Chung
PDF
Wei Wang
PDF
Min Zhang
PDF
Ailing Sun
PDF
Pan Wang, Yongjie Zheng
PDF
Yongjie Zheng, Pan Wang
PDF
Wei Wang
PDF
Qianfei Huang
PDF
Yazhong Deng
PDF
Yi Kuang
PDF
Kaiming Wang, Yu Yang
PDF
Cheng Kang
PDF
Cheng Kang
PDF
Lingtao Bian
PDF
Lingtao Bian
PDF
Kun Liu
PDF
Bei Xie
PDF
Ning Li
PDF
Dong An
PDF
Gaiping He
PDF
Yuzhu Ren
PDF
Lihong Wang
PDF
Liangyuan Shen
PDF
Xiaomin Wang
PDF
Xiaoyan Tang, Ke Li
PDF

SESSION 3: SOCIAL SCIENCES AND LAW

Jian Lin, Bo Kang
PDF
Jiao Lei
PDF
Weiwei Qu
PDF
Yanping Hong
PDF
Kuang Yi
PDF
Yanqiu He
PDF
Liang Chen, Dong Yao, Wanyin Zhong
PDF
Dengguo Zhang
PDF
Qiong Liu
PDF
Junwei Xing
PDF
Weizhen Zhou, Ting Zhou
PDF
Congcong Ai, Han Xu
PDF
Qimei Wang
PDF
Hanyin Zheng
PDF
Hong Wu
PDF
Liyong Zhao
PDF
Alena Fedorova, Ilona Polents
PDF
Yuliya Tokarev, Aleksander Tokarev
PDF

SESSION 4: FINANCE AND ECONOMY

Pengwen Xiao
PDF
Pengwen Xiao
PDF
Yan Zhang
PDF
Ji Zhou
PDF
Maarina
PDF
Sixi Xiao
PDF
Yongbing Hu, Wenjing Wang
PDF
Hui Wang
PDF
Hua Tian
PDF
Tian Tang
PDF
Rui Jiang, Min Cui, Miaoxian Chen, Yujie Xu, Deling Xu
PDF
Yongqing Yang
PDF
Hongyu Fu
PDF

SESSION 5: ARTS AND HUMANITIES

Jiao Lei
PDF
Yongxiang Liao
PDF
Huanchen Huang
PDF
Xiuling Zheng
PDF
Fei Li, Congyi Jiang
PDF
Yu Yang, Kaiming Wang
PDF
Xing Lei
PDF
Lei Hu
PDF
Wen Wang
PDF
Wen Wang
PDF
Weixin Gao
PDF
Limeiyue
PDF
Gang Zheng, Jin Xu
PDF
Tiantian Quan, Zhe Wang
PDF
Xiaohui Li
PDF
Chunqing Zhang
PDF

SESSION 6: LANGUAGE AND COMMUNICATION

Zhao Yue
PDF
Tingting Zhang
PDF
Tingting Zhang
PDF
Li Yan
PDF
Yingfei Xiong
PDF
Hongmei Yang
PDF
Wenshu Bao
PDF
Xiaohong Li
PDF