2021 International Conference on Education, Humanity and Language, Art (EHLA 2021)

June 19-20, 2021
Changsha, China
ISBN: 978-1-60595-179-9
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Yi-ping WANG, Xian-li ZHANG
PDF
Xiao-qiong WANG
PDF
Xin-yue HU
PDF
Jing XU, Li FENG
PDF
Li FENG, Jing XU
PDF
Guo-jin MA
PDF
Ling FENG
PDF
Xiao-long LI
PDF
Wen-jun LI
PDF
Kai-lai SUN, Yun-rui ZHANG
PDF
Jing LIANG
PDF
Yun-rui ZHANG, Kai-lai SUN
PDF
Bo XU
PDF
Wan-ying LUO, Heng-xing HE
PDF
Yong-qing YANG
PDF
Hui WAN
PDF
Wen-bo ZHU, Jun LIU, Mei-jin LIN, Dan-feng CHEN, Shi-ya LIU
PDF
Jian-guo ZANG, Jin Li
PDF
Feng GUO
PDF
Yi-duo BIAN
PDF
Yi-duo BIAN
PDF
Xi CHEN
PDF
Han DING, An-qi DING
PDF
Yi-hua LI, Zhi-wei LIU, Xin ZHANG, Qiang LIU, Zhen-hui LUAN
PDF
Ya-kun ZHANG
PDF
Xiao-tao WANG
PDF
Yan GUO, Lian ZHANG, Jing YANG, Xiao-qian HU
PDF
Zheng-jia RUI
PDF
Zi-xuan ZHAO, Yan-rong LUO, Han-bing ZHAO, Han ZHAO, Yong-gui LIU, Ting MEI, Miao-jing LI
PDF
Jin CHEN, Yong-qiang ZENG, Wei-lie LU
PDF
Xue-mei XU, You-bin CHEN
PDF
Yi-duo BIAN
PDF
Lu MEN
PDF
Jin-rui LI
PDF
Dan XIONG, Yong LI
PDF
Yi-fan DU
PDF
Wei-wei QIN
PDF
Miao-jing LI, Yong-gui LIU, Zi-xuan ZHAO, Xu-hua HE, Han-bing ZHAO, Yi ZHANG, Ting MEI
PDF
Li-zhu LIANG
PDF
Shuang SAI
PDF
You-sheng WANG, Ahmad Faroq
PDF
Jing-quan LUO
PDF
Jian-wen ZHANG
PDF
Ying LI, Lei-lei LANG, Li LIU
PDF
Yang LIU, Lian-ying LIN
PDF
Yang LIU, Kun XU
PDF
Jing ZHANG
PDF
Yi-yan WANG
PDF
Jian-rong ZHANG, Jia-xin LI, Xuan-ya WU
PDF
Jing-ting LIU, Mei-fan ZHU
PDF
Zheng-yi ZHANG, Ling LIU, Yi-wei DONG
PDF
Xiao-tang WANG
PDF
Ming-hang LAI
PDF
Chun QIAN
PDF
Xiu-mei SHI
PDF
Yang-bo SUN, Zhi-li ZENG
PDF
Ting ZHANG
PDF
Xiao-yi FENG, Jin-ye PENG, Xiao-yue JIANG, Zhao-qiang XIA
PDF
Jia-dai MAO
PDF
Qiu-hu DENG
PDF
Yan-yan CAO, Qian LV, Li-gong CUI
PDF
Wen-Tao LV, Cheng-Hui ZHU, Xiang-Wen MENG, Hui ZHI
PDF
Wen-Tao LV, Qiu-Mei ZHANG, Xiang-Wen MENG
PDF
Hong-mei PEI, Mei-li ZHANG
PDF
Yan-li GUO
PDF
Yan-jie MAO, Zong-hua LI
PDF
Meng-shuang LI
PDF
Zhen-hong LI, Rong-zeng HOU
PDF
Ling YANG, Sheng-dong YUE
PDF
Jie LIU, Chang-chen GAO
PDF
YingYing ZHANG
PDF
Shan LI, Sheng-dong YUE
PDF
Hong YANG
PDF
Wen-fu ZHOU, Jian-Feng BI
PDF
Xin CUI, Wen-fu ZHOU
PDF
Gui-hua LIU, Yu FENG
PDF
Lin XIE
PDF
Wei CHEN
PDF
Teng-fei LIU, Cheng-lin FAN
PDF
Chang-juan XU
PDF
Shao-ming WANG, Shan WANG
PDF