5th International Conference on Modern Education and Social Science (MESS 2019)

December 20–21, 2019
Guangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-660-2
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: EDUCATION RESEARCH AND CURRICULUM DESIGN

WILLIAM SHENG LIU, BEIBEI WU
PDF
YI LIU, SHUYUAN LIU
PDF
GE HE
PDF
WEIMIN OUYANG, HAOWEN FENG
PDF
AMY S. C. LEH
PDF
XIJIN XU
PDF
QINGGUO TANG, PENG JIN
PDF
CUILING LI, RONGYONG ZHAO, YAN WANG, QIONG LIU, DAHENG DONG
PDF
XI XING
PDF
QINGNIAN WANG, DANXIA QIU
PDF
WEIJIE LIU
PDF
LIMIN SONG
PDF
SHIPIAN WU, BING XIAO
PDF
YIREN ZHOU, HUA LUO, TINGTING YANG
PDF
LI WANG, CHANGQING YAO, YUNLIANG ZHANG, HONGQI HAN
PDF

SESSION 2: ENTERPRISE, ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE

HONGJIANG REN, ZHIWEI JI, RONGRONG YANG, XIAOHUI YANG, QUAN HAN
PDF
SANHUANG KE, YUZHONG ZHANG
PDF
SHU TIAN
PDF
YUNDONG HAN, XIN JIN, TIANWEI LI, WEI LI, QIAN HUANG
PDF
FENG ZHANG, YUQING ZHANG, YONGQI HU, ZEKAI CHENG, FENG QIN
PDF
WEN MENG
PDF
FEN WANG, KAIYAN FENG
PDF
LI ZHOU, BIN ZHOU
PDF
LI ZHOU, BIN ZHOU
PDF
SHISHUAI MAO
PDF
YANHONG YANG
PDF
ZHENG REN
PDF
XIAOXIA CHEN
PDF
JIANFENG YANG, SHUANG JIANG
PDF
LIJUAN WANG, JUNNIAN GOU
PDF
KE TANG, JIAN HUANG, LINGYUN SHI, LINJUN WANG
PDF
YAQI BAI, LIANGHONG HUI
PDF
QINGHAO JIN, HAIYANG WANG, LIPING GUAN
PDF
YAOMAN ZHANG, ZHENQI WANG
PDF
HANQING LI, FEIFEI CHU, HAO HAO, XIANZENG ZHANG
PDF
FEIFEI CHU, HANQING LI, NAN CHEN, XIANZENG ZHANG
PDF
LIANG LI, QINGZHONG SUN
PDF
XIAOLEI QU, RUI WANG, GUO YAN, SHI YAO, SHANGCHUN FAN
PDF
SHANGCHUN FAN, XIAOLEI QU
PDF
RUILI ZHANG, FENGJUAN GAO, MIN LIU
PDF
RUNXIANG XU
PDF
YUNQIU JIAO, XIAOJIE LI, RUI ZENG
PDF
JUNHUI CHANG, WEIFENG CHEN
PDF
CAIZHEN DAI
PDF
CHUNYUE ZHOU, JIALI CHEN
PDF

SESSION 3: SAFETY CULTURE

JIA WANG, YANG LI, HUAQUN LIU, YANG LU
PDF
KAIYUAN YANG, QINLING DAI, FANGFANG CHEN
PDF
FANGFANG CHEN, QINLING DAI, KAIYUAN YANG
PDF
XIAOPENG ZHANG, YING LI, XUEJUN DU
PDF