2018 International Conference on Education, Management and Social Science (EMSS 2018)

EMSS 2018
April 11-12, 2018
Hong Kong
ISBN: 978-1-60595-554-4
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Descriptions
PDF
Bai-Jing Zou, Song-Wen Jin
PDF
Juan Yao
PDF
Lei Zhang, En-Lan Zhao, Kai Teng
PDF
Yan Dong
PDF
Li-Hong Bian, Ya-Jun Lang, Guo-Ling Ren, Zu-Huan Zhai
PDF
Wu-Yun Xiao, Nai-Zhu Huang
PDF
Lin Zhang
PDF
Dan Wang, Ji-Feng Wang
PDF
Hai-Juan Fu
PDF
Xiao-Ling Shi
PDF
Feng-Ying Nie, Li-Yong Wan
PDF
Ren-Bo Xu, Li-Yong Wan, Yuan-Zi He
PDF
Xin-Hua Xu, Wen-Shan Cheng, Hong-Ying Gao, Jun-Lan Jin, Shi-Chun Wang, Zhe-wen Yang
PDF
Qing-Feng Guo
PDF
Zi Wang
PDF
Pei Han
PDF
Xue-Mei Jiang
PDF
Wen-Qin Jiang
PDF
Li-Sha Zhang
PDF
Lin Li, Kai Zhang, Tao Li, Cheng Wang
PDF
Zhen Gu, Wan-Ning Chen, Jia-Bo Shen
PDF
Chun-Li Liu
PDF
Xiang-Rong Hu, De-Hua Liu
PDF
Ke-Lin Jin
PDF
Jia-Jia Li
PDF
Bin Lv
PDF
Wei Xu
PDF
Jing Xu
PDF
Kai Xue, Wei-Da Liu, Shou-Chen Xu, Xiao-Juan Han, Xi-Lin Zhang
PDF
Li-Fang Wang, Yan Wan
PDF
Jia Zhang, Xue-Li Zhang
PDF
Zi Wang
PDF
Lan Wang, Song-Wen Jin
PDF
Fang Zhang, Gen-Jie Wang
PDF
Zhong-Jun Chen
PDF
Chang-Qing Wang
PDF
Rui Ding
PDF
Ya-Ting Zhang, Bo Sun
PDF
Jin-Di Ji, Liang Li
PDF
Shi-Pan Yang, Xiao-Qiang Ma
PDF
Hong-Qin Li
PDF
Die Hu
PDF
Yun Xiong, Tai-He Lin
PDF
Shan Yu, Xiang-Hong Guo
PDF
Xiao-Qing Yan, Yun-Lan Ruan
PDF
Yun-Lan Ruan, Xiao-Qing Yan
PDF
Xiao-Dan Wan
PDF
Ming-Mei Zeng, Hua-Juan Wu
PDF
Rui-Gang Ren
PDF
Hua-Juan Wu, Ming-Mei Zeng
PDF
Yu-Ting Xu, Zhuo-Qing Zhang
PDF
Jin-Feng Zhao
PDF
Yan-ting Chang, Feng Tian, Zhong-da Chen
PDF
Xing-xian Zhang
PDF
Zhi-hui Yu, Ya-ping Lu
PDF
Hao-jun Wang
PDF
Li-yong Wan, Hui-kui Zhou, Jiang-qin Wan
PDF
Yang Wang, Ji-he Zhou, Xiao-xiao Deng, Shan Zhong
PDF
Hong-jun Yang, Yan Zhang
PDF
Wei-da Liu, Shou-chen Xu, Jun-feng Zhang, Xiao-juan Han, Xi-lin Zhang
PDF
Song-wen Jin, Lan Wang
PDF
Lan-lan Zheng
PDF
Lei Wang
PDF
Ting-Ting Shao, Jia-Cheng Yu
PDF
Yan-Qin Guo
PDF
Ming-Yao Wang
PDF
Yi-Dan Xu, Li Wang
PDF
Hong-Liang Zhu, Xi-Chang Xu, Heng-Lin Xiao
PDF
Yong-Wei Wang, Bai-Xiao Tang
PDF
Ling-Hua Kong
PDF
Ying Hong
PDF
Ying-Mei Shang, Gen-Jie Wang
PDF
Fa-Hai Li
PDF
Wang-Yan Ma
PDF
Qi Zhao
PDF
Hua Tian, Hui Peng
PDF
Jing-Ying Mu, Yi-Ting Yao, Wen-Yu Cui, Dian-Yu Han, Lu Yang
PDF
Jian-Wei Zhang, Rui-Jun Liu, Bo Cui, Yun Chen
PDF
Han-Qing Ge
PDF
Jing Hu
PDF
Jun He
PDF
Mei-Hui Niu
PDF
Qi-Yan He
PDF
Ming-Fu Tuo, Hong-Mei Zhang, Qiong Wang
PDF
Ya-Wen Chen, Li-Hua Hu
PDF
Xiao-Juan Guo, Ya-Wen Chen
PDF
Li-Hua Hu, Xiao-Juan Guo
PDF
Jia-Hui Yu, Fang-Lan Xu
PDF
Zhuo-Qing Zhang, Yu-Ting Xu
PDF
Dong Wang, Qin-qin Wang
PDF
Yi-jia Song, Zhi-qiang Cao
PDF
Hai-yan Xing
PDF
Hui Dong, Yan Han, Xiao Li, Yong Zhou
PDF
Yi Liu
PDF
Ke Li, Zuo-zheng He, Hong-sheng Tan
PDF
Can-ming Liu, Xiao-hui Li, Da-hui Zhu, Xu-bin Xu, Fei Bian
PDF
Xin-yan Wu
PDF
Min Che, Hong-mei Zhang
PDF
Wei-da Liu, Shou-chen Xu, Jun-feng Zhang, Xiao-juan Han, Xi-lin Zhang
PDF
Rui-qing Liu, Yin-xing Li
PDF
Rui-qing Liu, Yin-xing Li
PDF
Wei Sun, Ya-Ya Tian Ya-Ya Tian
PDF
Xuan-Chao Liu
PDF