5th International Conference on Modern Education (ICOME 2017)

December 22–24, 2017
Sanya, China
ISBN: 978-1-60595-528-5
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

Preface
PDF
Committees
PDF
LAN-FEN JI, DIAN-JUN LU
PDF
HONGJUAN TANG
PDF
FEI LI, FEIFEI FU, YANQI LI
PDF
CHANG-CHUN LI
PDF
YIMIN SI, XIAOQING YU
PDF
FENGYAN YU
PDF
RUI ZHANG, ZIYANG XIU, LING JIA
PDF
YAN-QI LI, FANG-FANG LU, SHU-XIA FENG
PDF
HUIXIN GUO, JIAN GE, WENXUE WANG
PDF
FEIFEI FU, WEIXIAO JI, SHIXUE SONG
PDF
XI LIU, ZE-MIN WU, LEI ZHANG, XIAO GUO
PDF
YANRU ZUO
PDF
ZHONG ZHANG, JING WANG, MIAO-JUAN REN, ZHEN-YU XING
PDF
SHIXUE SONG, XIAOWEN WANG, JING WANG, FEIFEI FU
PDF
YONG ZHANG, HONG SU
PDF
DAPENG ZOU, TIBING XIAO, ANBANG ZHANG, XIN WANG, SIYUAN CHENG, JIE YANG
PDF
GUANG-PING CHANG, WEN-JING JIA, ZU-XING XUAN
PDF
XING QIAO
PDF
SHUCHENG WEI, JUAN YIN
PDF
YI JIN, HONG-LEI LI, SHI-XUE SONG
PDF
YU LIU, WEIDONG ZHANG
PDF
HUIJUAN FU, YIPENG LI
PDF
YUANFANG CHEN, GUIBAO LI, HONGDAO JIANG, GUOFANG LI, FEI YUAN
PDF
QINGJUAN NIE
PDF
XIAOHUAN HUANG, JIANHOU GAN, BIN WEN, JINXU LI
PDF
JIAN-XIAO ZHENG, LI-LE HE, DAN LUO
PDF
YANYING GUO, ZHIGANG LIU
PDF
XUEMEI YUAN, GUOXIN SUN, HUANYU WANG, QIAN ZHONG, FENGJUN ZHANG
PDF
JING WANG, YUNAN WU, SHIXUE SONG
PDF
CHAO WANG
PDF
XIANG LIU, LEI WANG, YUAN GONG, XUHUI XIA, JIANHUA CAO
PDF
YUNAN WU, JING WANG
PDF
YUN JIN, JIN LU LAI, JITAO ZHAO, JING ZHAO
PDF
YAPING JIANG
PDF
YU YAN, BIN WEN, JIANHOU GAN, JUN WANG
PDF
XIAOHUA XIONG
PDF
YUN JIN
PDF