4th International Conference on Education Reform and Modern Management (ERMM 2017)

ERMM 2017
August 6-7, 2017
Phuket, Thailand
ISBN: 978-1-60595-478-3
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH

Wei KUANG, Hui-lin TIAN, Li-hong FU, Dong-lei LIU
PDF
Tian-yi ZHANG, Hong-bo SHI, Shi-yu WANG
PDF
Dagmara KOWALIK, Bohdan RUSYN
PDF
Xiao-ying DONG, Qin-mei YU, Cun-tian DONG
PDF
Xing QIAO
PDF
Wen-xiong KE, Xiao WANG, Fa-quan XIANG, Xiao-yang GUO, Jian CHEN
PDF
Yue PENG
PDF
Huai-qiang ZHANG, Yuan-chao LU, Meng WANG
PDF
Wen-jun TANG, Du ZOU, Ling ZHANG
PDF
Yao LIU, Jun CHEN
PDF
Oxana LOGUNOVA, Valentina KOROL’OVA
PDF
Hong-ling GUO
PDF
Lian-mei LI, De-xiang ZHANG
PDF
Sheng-han ZHOU, Zhen-zhong XU, Wen-bing CHANG
PDF
Yu-min HE, Qiang WANG, Jin-song HUANG
PDF
Xiu-yan ZHANG
PDF

SESSION 2: BUSINESS, ECONOMIC AND MANAGEMENT RESEARCH

Tong ZHOU
PDF
Cheng-yong LIU
PDF
Jing-kun ZHAO, Qiang-nan ZHAN, Xin LUO
PDF
Yong-ping LIU
PDF
Hui-jun LI, Chen-chen CHI, Ying-qing CHI
PDF
Jian-na CHEN, Chen-chen CHI, Ying-qing Chi
PDF
Qiang-nan Zhan, Qian-fei Lan
PDF
Quan-an GUI
PDF
Liubomyr POHRELIUK, Bohdan RUSYN, Dagmara KOWALIK
PDF
Zhao-bo XU
PDF
Min LI, Cheng-gang LI
PDF
Li-jiang ZENG
PDF
Li-jiang ZENG
PDF
Ze-jia HUA, Ji-xing CHEN
PDF
Jun GAO, Xiao LIN
PDF

SESSION 3: SOCIAL SCIENCE AND ITS APPLICATION

Qian ZHANG
PDF
Shu-wang ZHANG, Qiu-ting YANG, Jeff WANG
PDF
Xiao-Juan LIU, Zhen GUO
PDF
Li YAN
PDF
Jian-hong LU
PDF
Li LI
PDF
Ying SUN
PDF
Cheng-min LIU, Li MA
PDF

SESSION 4: EDUCATION REFORM AND INNOVATION

Guo-fang CHEN, Ying-zi ZHANG
PDF
Wei XIE, Li-yong MA, Jun CHEN
PDF
Si-liang LIU, Yu-dong ZENG
PDF
Li-sha ZHENG, Hai-jun NIU, Yu-bo FAN
PDF
Li GUO, Jing XIE
PDF
Xin-guang SHI
PDF

SESSION 5: EDUCATION TECHNOLOGY AND PRACTICE TEACHING ANALYSIS

Zhong-si QU
PDF
Ning TIAN, Xiao-juan CAI
PDF
Yan MA
PDF
Dong-yuan GE, Xi-fan YAO, Man-an LIANG, En-chen LIU, Guo-jin XIE
PDF
Jian FENG, Hong-mei JIN, Jing ZHAO, Hong-peng TIAN, Xiang-yu LUO
PDF
Qing-wei TIAN
PDF
Jie HOU, Li-ping CHEN
PDF
Zhong-jian CAI, Shi-bin TONG
PDF
Chia-Chang LIN
PDF
Delphine Ya-chu CHAN
PDF
Jie ZHOU, Quan-di WANG, Ying DENG
PDF
Wei TAN, Xuan LIU
PDF
Kuo-Kun TSENG, Xiao-bo WANG, Guo-wei WANG, Fang-ying LIN
PDF
Liang Ni
PDF
Xiu-lan PENG
PDF
Xin GAO
PDF
Chih HUANG, Qing-he BAI
PDF
Shou-ping GAO, Nai-zhu HUANG, Xiao-ming LI
PDF

SESSION 6: HUMANITY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE

Shuang TAO, Li-li LIANG, Jia-yuan TIAN, Xiu-Fen WANG
PDF
Yu HONG, Bo-nan SHAO, Wei SUN, Xiao-wei MU
PDF
Yu HONG, Wei SUN, Bo-nan SHAO, Xiao-wei MU
PDF
Yin-feng LIU
PDF
Jia-lin GUAN, Shuai SONG, Li-ming CHEN, Yu HONG
PDF
Xie ZHANG, Huan-qi JI
PDF
Huan-qi JI, Xie ZHANG
PDF
Ting NIU, Di PAN
PDF
Chien-Wei LIU, Ching-Sung WANG, Chien-Tsu CHEN
PDF
Hsiung-Shen JUNG
PDF
Xue-mei XIE
PDF