3rd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2017)

April 8–9, 2017
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-437-0
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: SOCIETY AND SOCIAL SCIENCES

Xiaoxing Xie
PDF
Jing Liu, Hong Wu
PDF
Hui Cui
PDF
Wei Guo
PDF
Yanping Hong, Qili Yin, Biyun Zhang
PDF
Xiaoqian Yan
PDF
Xiaozhen Liu, Lu Liu
PDF
Zheng Ya Peng
PDF
Lu Liu
PDF
Chunxia Huang
PDF
Ping Chen
PDF
Xiaoyu Luo
PDF
Liu Zhang
PDF
Caixia Zhang
PDF
Jin Qi
PDF
Xiaoxing Xie
PDF
Xing-Guo Yang
PDF
Xiaojing Hu
PDF
Wang Bi
PDF

SESSION 2: LANGUAGE AND COMMUNICATION

Weiying Zhang
PDF
Mingbo Yu
PDF
Mingbo Yu
PDF
Deyuan Zou
PDF
Deyuan Zou
PDF
Yongna Xu
PDF
Feng Yun
PDF
Yu Mao
PDF
Mei Wang
PDF
Li Zhen
PDF
Na Huang, Hongsong Shi
PDF
Chunyue Zhao
PDF
Yue Li
PDF
Bai Yun
PDF
Yan Zheng
PDF
Wu Fei
PDF
Tingjuan Ma
PDF
Cai Ming
PDF

SESSION 3: BUSINESS AND MANAGEMENT

Junwei Xing
PDF
He Ke
PDF
Jing Xu
PDF
JinLong Shi, Jingjing Wang
PDF
Jing Wang
PDF
Jing Li
PDF
Jing Li
PDF
Weifeng Chen
PDF
Lijun Gao
PDF
Guoling Li
PDF
AoJie Wang
PDF
Yuxiang Pan
PDF
Weifeng Chen
PDF
Ling Zhou
PDF
Yang Shen, Hui Ma
PDF
Linzhi Nan
PDF
Xiaoli Ji
PDF
Dongxia Liu
PDF
Dongxia Liu
PDF
Liyong Zhu, Zhijuan Zhu
PDF
Jing Li
PDF
Shu-xi Yan
PDF
Dian Zhang
PDF
Yingmin Sun
PDF

SESSION 4: PEDAGOGY AND LEARNING

Yujuan Guo, Yongbing Hu
PDF
Yongjun Zhang
PDF
Jian Wang
PDF
Hong Huang
PDF
Yongna Xu
PDF
Jian Wang
PDF
Weiqi Cao
PDF
Shanshan Yu
PDF
Fei Dai, Beilei Chen
PDF
Nini Huang
PDF
Jie Jiang
PDF
You-feng Wang, Li-dao Li
PDF
Na Ni, Liming Wen
PDF
Yingying Peng
PDF
Lan Wang
PDF
Yinli Gao, Jieqiong Zhang, Ya’ning Wang, Junli Li
PDF
Yanbo Wang
PDF
Guosheng Zhang
PDF
Chen Liang
PDF
Chunyan She
PDF
Zou Li
PDF
Xinyan Xiao, Wen Si, Si Yang
PDF
Hongyan Zhang
PDF
Ruien Ran
PDF
Ling-ling He
PDF
Jiafu Chen
PDF
Jian-min Zhou
PDF
Wei Zhang
PDF

SESSION 5: ART & SPORT

Liang Jing
PDF
Li Zhang
PDF
Dan Zhang
PDF
Chao Zhang
PDF
Yan Weizhe
PDF
Dongqing Li
PDF
Youhua Zhu
PDF
Jiaqi Kou
PDF
Fan Deng
PDF
Meiyue Li
PDF
Zhengchang Zhou
PDF
Zhengchang Zhou
PDF
Zhengchang Zhou
PDF
Zhengchang Zhou
PDF
Zhengchang Zhou
PDF
Li Sheng Wang
PDF
Yuanyi Xie
PDF
Li Sheng Wang
PDF
Zenghui Ji
PDF
Wen Si, Xinyan Xiao
PDF
Qingbin Hou
PDF

SESSION 6: TECHNOLOGIES AND TECHNOLOGY EDUCATION

Jiangtao Geng, Xiaobo Xiong
PDF
Tiejing Song
PDF
Jintao Song
PDF
Muhetaer Mijiti, Patiguli Silamu, Mayinuer Tuohuti
PDF
Xiaoqian Yang
PDF
Xiaoqiong Zuo, Jianping Jia
PDF
Shuming Nan
PDF
Ling-ling Sun, Jian-jiang Wang, Li-hua Bu
PDF
Jing-yu Li, Ya-na Liu, Li-guo Hao, Wei-bin Mu
PDF
Wei Xiaohui
PDF
Lijuan Liang
PDF
Chaoping Long, Jianhua Lu
PDF
Chang Liu, Changli Sun, Ting Han
PDF
Chang Liu, Ting Han, Changli Sun
PDF
Caihong Wu
PDF
Yi Zhang, Haifeng Wang
PDF
Yong Xu, ShuYu Li
PDF
Fang Tu
PDF
Xiaoyi Yang, Junwu Xie, Yixiang Liu
PDF
Yi-wen Sun, Lin Guo
PDF