International Conference on Advanced Materials Science and Technology (AMST 2016)

AMST 2016
October 30–31, 2016
Shenzhen, China
ISBN: 978-1-60595-397-7
ISSN: 2572-889X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: CHEMICAL, BUILDING MATERIALS PROCESSING AND TECHNOLOGY APPLICATION

Yu-fang YANG, Huan YANG, Chang-jin LIANG
PDF
Ying REN, Hai-Kuo WANG, Friederike DEUERLER
PDF
Qin-li PU, Jun-long LI, Li-li ZHOU, Yi LI, Guo-ming XIE
PDF
Xiang-lian HAN
PDF
Lei-lei WANG, Ling CHEN
PDF
Zhi-hong AN, Hong-feng NIE, Ze-rong QI
PDF
Wen-yong YU, Ling SUN, Guang-yuan QI, Quan-yan LI, Yu-qiong WANG
PDF
Zhi-you ZHANG, Sheng-dong HE, Guang-hui LI
PDF
Hua LI, Qian TIAN, Shou-zhi ZHANG, An-qun LU
PDF
Wen-hong LIU, Jian YANG, Zhi XIE
PDF
Hui-jun ZHANG, Ben-long WEI, Fu-sheng YANG, Min-qun LIN, An-ning ZHOU
PDF
Ji-wei FAN, Hui-jun ZHAO, Xiao-li ZHANG, Zhen-guo ZHANG
PDF

SESSION 2: COMPOSITE MATERIALS, ALLOYS, STEEL AND THEIR PROPERTY ANALYSIS

Xin-fa QIANG, Xing-xing ZHOU, Qing FANG, Long YAN, Jie SHEN, Qian DING
PDF
Zhi-wei WANG, Da-ming ZHANG
PDF
Shu-hu LI, Jun-cong LIU, Dan-yong WANG, Yi-wei CHEN, Hua-zhen WEI, Zhen-ming QIN, Hua-min JIA
PDF
Zhen-yu LV
PDF
Kang-cheng DONG, Ming-zhu LI, Li-Juan ZHANG, Feng DONG
PDF
Ji-lin LI, Wen-wen YUAN
PDF
Heng ZHAO, Qing-bin LIU, Da-wei YAO
PDF
Shang-gong ZHOU, Kai-wei LIU, Mian WANG, Jiang-wei REN
PDF
Yi-qing LIU, Guo-yun ZHAO, Ying-zhou YAN, Xiao-chun ZHANG
PDF
Katarzyna SKŁADANOWSKA, Aleksander MUC
PDF
Xiao-yan ZHANG, Zhi-wei WANG, Xuan LI, Jie HOU, Yong-qiang HE, Wei-dong LIANG
PDF
Xun GUAN, Ying CHEN, Meng-sheng WANG, Shou-xin ZHU, Wei-fang YANG
PDF
V.E. KUZMICHEV, Zhe CHENG, D.C. ADOLPHE
PDF
M. WYGODA, A. MUC, M. BARSKI, P.D. PASTUSZAK
PDF

SESSION 3: ADVANCED MATERIALS AND COMPUTATIONAL APPLICATIONS

Jun HUANG, Yan XU, Kenneth HUANG
PDF
Yin-feng LI, Peng LIU, Jian-sheng QIAO
PDF
Yi LI, Jun-long LI, Li-li ZHOU, Guo-ming XIE,
PDF
Tie-gang LI
PDF
Jing XU, Da-cheng SUN
PDF
Zhi-ming ZHONG, Xiang-bo JIA, Shi-bing JIANG, Xiao-ming YU
PDF
Pu WANG, He YAN, Chang-yang LI
PDF
Yan-bing DING, Qiu-hua HUANG
PDF
Jun-gao XU, Xiao-hai PU
PDF
Guang-yu FAN, Qiang SUN, Jing-hui FANG, Fang-yuan SHI
PDF

SESSION 4: ELECTRICAL, MAGNETOELECTRIC ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS

Xi-xi FENG, Jiang JIA, Yuan-yuan ZHANG, Hou-jun SUN
PDF
Arnold ABRAMOV, Lin LUAN, Chun-lin JI, Xue LI, Alexander KOSTIKOV
PDF
Qiang-chao XU, Yang LIU
PDF
Da-gui LIU, Jie-qiong HE, Hua-ling HAN, Yong-jun YU, Xiao-xiao QI
PDF
Shi-yuan HUANG, Wang-ming CHEN, Yan-hui WANG
PDF
Yu-Chun HUANG, Chien-Pen CHUANG, Hsiu Ming LEE, An-Sou WANG
PDF
Xu-ping ZHU, Yuan-qing WANG, Hui-yong BAN
PDF
Chao-Yen WU, Sheng-Che LIN, Chueh-Hui YEH, Hsin-I LIN
PDF
Ying-hui WANG, Wei-guo ZHANG
PDF
Yan CHANG
PDF