2019 International Conference on Advanced Electrical, Mechatronics and Computer Engineering (AEMCE 2019)

AEMCE 2019
February 27-28, 2019
Shenzhen, China
ISBN: 978-1-60595-618-3
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ELECTRICAL, ELECTRONICS AND CONTROL ENGINEERING

Guo-xing WU, Long CHEN, Yong-hao REN
PDF
Li XIAO, Guo-xing WU, Fan ZHANG, Long CHEN, Zhen-yu LAI, Wen-wei SONG, Wei-zhao HUANG
PDF
Asad MUJEEB, Peng WANG, Xiao-feng HONG, A. JOHNSON
PDF
Zhi-qiang SHI, Shi-feng SHANG, Hao CHEN
PDF
Tao MIAO, Wei-hua CHEN
PDF
Xian-jie FENG, Jia-qing LU
PDF
Guo-xing WU, Jing-zhuo ZHANG, Zhen-yu LAI, Shu-liang HE, Xi-shan WEN
PDF
Ri CAI, Ting-mo ZHOU, Qing-bin WANG, Hui HUANG, Gai LI, Yi CHEN, Han LIU, Hong-qi YU
PDF
Yong CUI, Mei-xia ZHANG, Ming-rui DONG, Jiang-yun YU, Wei-hong WANG, Liang CAO, Ming-jie JIN
PDF
Zhong-long HUANG, Jiang ZENG, Zhi-hua LI
PDF
Meng LI, Peng WANG
PDF
Wei-dong CHEN, Hai ZHOU, Fang CUI, Zhi-jia WANG
PDF
Guang-he CHENG, Gui-dong XU, Rui-rui SUN, Fu-cai WANG
PDF
Guang-he CHENG, Fu-cai WANG, Rui-rui SUN, Gui-dong XU
PDF
Ching-Yen Ho, Qing-bin LI, Fa-fen YAO
PDF
Jian-xun DENG, Jian-xun DENG, Ding-cheng WANG
PDF
Saran ZEB, Mazhar ALI, Asad MUJEEB, Adil HUSSAIN, Hameed ULLAH
PDF
Xiao CHANG, Ying XIAO, Yun-lei YANG, Jun ZHAO, Yong-hai XU, Yi-ying HUANG, Jiang ZENG, Zhong-long HUANG
PDF
Kai-rui DONG, Nan WANG, Hua-jiang WEI, Hao-nan WANG, Mei-yang LI, Jing LI, Hao WANG, Hai ZHAO
PDF
Jia-qi SHI, Rui-xiang Wang, Rong-ji XU
PDF
Ming-da ZHU, Na LIU, Hua GAO, Yun-feng BAI, Dai-gang YANG, Yao-yi GUO
PDF

SESSION 2: MECHATRONICS AND COMPUTER APPLICATION

Ping WEI
PDF
Yun-yong CHENG, Wen-guang YE, Jun-jie LI, Kai TANG
PDF
Yu HAN, Chen HU, Bin XIE, Wei-qiang ZHANG
PDF
Yi-dan LUO, Han FAN
PDF
Xing CHEN, Jun-cheng WU, Meng-jiao ZHANG
PDF
Jing ZHAO, Jing LI, Qi-dong YU, Hong-zhi LU, Hong-liang WEI
PDF
Hui-qing OUYANG, Wen-hua SHU, Ji-ai XUE
PDF
Yang LI, Xiang CHENG, Sheng-fu DUAN, Xian-hai YANG, Yuan-yong LIU
PDF
Tao YANG, Jin-peng YANG, Jiu-feng WU
PDF
Jing-ning XIE
PDF
Jian-wei MA
PDF
Zhi-min GUO, Yue-lai DAI, Jiang ZHANG
PDF
Yin-qing FANG, Lian-you LAI
PDF
Liang WANG, Qing-ping CAO, Hui-xia ZOU, Zhao-hui YUAN
PDF
Yong-guang LIU, Xiao-wei YANG, Xu-sheng JING
PDF
Qiu-yue WEI, Zhan-shou CHEN, Mu-ci PENG
PDF
Meng-jiao ZHANG, Jing-wen XU, Xing CHEN, Xiang-na KONG
PDF
Yang YANG, Jing-wen XU, Xiang-na KONG, Xing CHEN
PDF
Yi LI
PDF
Bing LI, Ying-fei LI, Fei GAO, Lei CHEN
PDF
Hui-yi TIAN, Ying ZHOU, Shu-dong YANG, Hong LI
PDF
Jie ZHOU, Jian-feng YAN, Lu YANG, Meng WANG, Peng XIA
PDF
Xiang SI, Fang ZHAO
PDF
Di WU, Yan-xia LU, Guo-jun SHENG, Yu-xin ZHAO
PDF
Yi-shen ZHANG, Guo-lai YANG, Hu-tian FENG, Qing-si CHENG
PDF
Bo MA, Fei WANG, Chang-qing ZHOU, Fei SHAO
PDF
Zhi-hua HOU, Wei-gong ZHANG, Ji-qin ZHOU
PDF
Min SUI, Xue-qiang ZHAO, Qian-qian TIAN
PDF
Jian-qiang HU, Xiao-fen LI, Bai-ye LOU
PDF