2019 International Conference on Education, Management, Business and Accounting (EMBA 2019)

EMBA 2019
January 20-21, 2019
Sanya, China
ISBN: 978-1-60595-614-5
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: TEACHING SYSTEM AND EDUCATION REFORM

Chun-guang FENG
PDF
You-ling FENG, Huan XU, Li-min WANG, Zhen XU, Tie-zheng SUN, Na ZHANG, Zhao-hui ZHANG
PDF
Jia-lin GUAN, Jian-chuang GONG, Xin-meng LV
PDF
Na LI, Guang-wen CHENG, Dong-fang CHEN, Yuan GONG, Long YUAN
PDF
Xiao-qian CHEN, Xiao-qian CHEN
PDF
Han-mei LI
PDF
Ling-zhu CHEN
PDF
Jun LI
PDF
Zhen-lin WANG
PDF
Shu-juan XU, Hong ZHANG, Wang-zhong HUA, Peng-yuan HOU
PDF
Xi-hong ZHOU Xi-hong ZHOU
PDF
Lei ZHANG
PDF
Dan-lu LIAO
PDF
Jing-yu LIU
PDF
Jie WANG, Wei-ping WU, Jing LI
PDF
Meng-ling LIU, Wei-ping WU, Jing LI
PDF
Ting LI, Wei-ping WU, Jing LI
PDF
Chan-ting CHEN
PDF
Siew Eng LING, Margaret Kit Yok CHAN, Adeline ENGKAMAT, Siew Ching LING, Chin Ying LIEW
PDF
Xiang-jin ZENG, Hai-hui WANG
PDF
Cheng-jun LI, Yuan-xing LIU
PDF
Ming-zhu LI, Qin-ying YUAN
PDF
Guang-yuan ZHANG, Zhi-bang YANG, Zeng TU, Xi-chuan DENG, Jia LIU
PDF
Amin Bahramnejad Jouryabi
PDF
Roland KASCHEK
PDF
Yu-tao FU
PDF
Qi-han ZHU
PDF
Xiao-chen XU, Jing-bo REN, Ying-na LU, Lei ZHU, Liang LEI, Lan-hua ZHANG
PDF
Ling HUANG
PDF
Rui-yu FENG
PDF
Pei XU
PDF
Meng-yu LI
PDF
Yi-ning DONG
PDF
Lu-tao ZHAO, Feng-yun LIANG, Zhi-gang ZHANG, Er XU
PDF
Dan-chun ZHOU
PDF
Lu LIN
PDF

SESSION 2: MANAGEMENT METHODS AND INNOVATION

Yu-bo HU
PDF
Juan HU
PDF
Xiao LI
PDF
Xuan CHE
PDF
Jing PAN, Shi-yi XIE, Bi-feng GUO, Fu-li CHEN
PDF
Jing QIU, Ye-xi ZHONG, Wei-dong GUO, Bin LI, Jia-qi LI
PDF
Shu-wang ZHANG, Xiang LEE, Can GUO, Jeff WANG
PDF
Li-da DAI
PDF
Wei-huan JIA, Gang FU, Zi-yu LI
PDF
Li-pei HUANG
PDF
Lian HAO, Sheng LI, Fang XIANG
PDF
Fang XIANG, Sheng LI, Lian HAO
PDF
Jing LI
PDF
Li-zhang ZHANG, Qiang-guo ZHENG, Bing XU
PDF
Xiao-jing YANG, You-shi HE, Jin-hai LI
PDF
Jiao MA
PDF
Ping LEI
PDF
Ruo-jiao LIU, Xiao-geng NIU, Nan-nan CAO
PDF

SESSION 3: BUSINESS RESEARCH AND ANALYSIS

Chang-ran XU
PDF
Ya-zi WANG, Di REN, Guo-hua SUN
PDF
Jie CHEN
PDF
Mu-feng CHEN
PDF
Yi-xuan LIU
PDF
Xing-xing TAN
PDF
Yi-ni HUANG, Zhu-qi CHEN, Gang FU
PDF
Hui ZHANG, Chao SUN, Wen-yu MENG
PDF
Yu WANG, Qing-feng ZHU
PDF
Lan-kai LIU, Yi-hua WANG, Jian LI
PDF
Liu-yue HE, Yi-ming YU, Dan LYU
PDF
Li CHEN, Yu-fan JIANG, Yang YANG
PDF
An-fu YUAN, Pei-ying YE
PDF
Yong-dong SHI, Yun-long MA, Jiong LIU
PDF
Xi ZENG
PDF
Yan-li XU, Sheng-zhe XU, H. Eugene STANLEY
PDF
Shun DIAO
PDF
Xiao-fei HUANG
PDF
Qi-qing ZHOU, A-man FAN
PDF
Man-zhao LIU, Yan GUO
PDF
Ying TANG
PDF