3rd International Conference on Society Science and Economics Development (ICSSED 2018)

ICSSED 2018
January 27-28, 2018
Nanjing, China
ISBN: 978-1-60595-031-0
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

ICSSED 2018 papers

Qi Peng, Jing Chen
PDF
Lin Hou
PDF
Congying Sha
PDF
Yanhong Ma
PDF
Yunguo Hong
PDF
Fang Zhao
PDF
Zhiguo Sun, Hong Liu, Zhiyang Liu, Wanzhen Xiong, Rugang Zhong
PDF
Liming Ding
PDF
Yuqing Xiao
PDF
Wang Jie
PDF
Weiwei ZHU, Jun DU, Zhigang QIU, Guojian FENG, Xia LI
PDF
Xiaojuan Liu, Meiyu Cao
PDF
Shu Zhang
PDF
Natalia Primo Dominguez
PDF
Hui Zhang
PDF
Yu Gao
PDF
Qi Wu
PDF
Jian Yu
PDF
Zhiwu He
PDF
Guanhua Dong
PDF
Thomas Hauer
PDF
Jingui Zhang, Yuanpei Xu
PDF
Hongyun Tian, Hongyang Tian
PDF
Honglin Chen, Neng Jiang
PDF
Yang HE
PDF
Cunyi Liu
PDF
Yantao Yang, Ying Gao
PDF
Jingui Zhang, Meng Lv
PDF
Wanhong Pang
PDF
Yu Mu, Songling Gu
PDF
Zijun Liao, Sen Qiao
PDF
Liquanyi Huangchen
PDF
Zhiguo Sun, Guangping Ding, Wei Cao, Min Tian, Xia Sang
PDF
Yuejie Xiao, Hong Tang
PDF
Li-Hui Zhang, Zhi-fang Lu
PDF
Ji-ping GE, Yue QI, Yang-yang SI
PDF
Yongyi Qin, Yuanfang Fu, Feng Wei
PDF
Luyun Zhang, Jinsong Pei
PDF
Zhang Rong,
PDF
Jing-jing An, Wei Wei, Wei-ling Zhang
PDF
Yanyu Li, Delphine Ya-Chu Chan
PDF
Qi WANG
PDF
Fangfang Ji, Xinwei Wu, Wang Yu
PDF
Zhiguo Sun, Hong Liu, Zhiyang Liu, Wanzhen Xiong, Rugang Zhong
PDF
Zhaoyu Sun, Yaodong Zhou
PDF
Bing Lu
PDF
Ruiling You
PDF
Zhiguo Sun, Hong Liu, Rugang Zhong, Wanzhen Xiong, Zhiyang Liu
PDF
Xie Bo, Deng Yinan
PDF
Yan Cheng, Jun Fang
PDF
Hebin MA
PDF
Chunmei Chen, Suheng Liu
PDF
Xue Meng, Benchen Fu, Yan Zhang
PDF
Zhou QIAN
PDF
Yijia Peng, Qi Yin
PDF
Gongjian Zhou
PDF
Yue Wang
PDF
Ming Lei
PDF
Xiao-yong CAO
PDF
Wei Lu, Yunfei Liu
PDF
Fangfang Ji, Yan Bi, Wang Yu
PDF
Tailin Zhou
PDF
KangRui Qi,
PDF
Jin Can
PDF
Lujie Liu
PDF
YuLing Hong
PDF
Liang Ding, Wenjing Zhang
PDF
Yu Chen, Jiajia Wang
PDF
Yu Chen, Jiajia Wang
PDF
Maohua SUN, Bing HE
PDF
Maohua SUN
PDF
Maohua SUN
PDF
Sufen Xu
PDF
Jing Gao, Shu Zhang
PDF
Yang Rui
PDF
Zhang Zhan
PDF
Yanran Ding
PDF
Yulian DING
PDF
Jian Li, Zhixuan Xiao
PDF
Jian Li, Zhixuan Xiao
PDF
He Bing
PDF
He Bing
PDF
Ya Dong, Qilan Zhao
PDF
Fenghua Yang
PDF
Na Zhao, Xuejing Diao
PDF
Min Zhang, Hua Huang
PDF
Shangqiu Cao, Jun Yan
PDF
Beibei LI, Huipo WANG, Yunfu HUO
PDF
Zongying Zhang, Jie Liu
PDF
Jie Liu, Zongying Zhang
PDF
Zhenfen Liu
PDF
Zhi-Ping Lu, Chun-Xiao Wang
PDF
Hui Jiang, Biao Xu
PDF
Liuyuan Tan
PDF
Ning Xia, Sinan Chen
PDF
Qingli Song
PDF
Jia Xu,
PDF
Wen Li
PDF
Junying Zhang
PDF
Jinghua Shi
PDF
Ge Cong
PDF
Xiaohui Chen
PDF
Honglin Chen, Neng Jiang
PDF
Zhi-rong SHEN, Meng-xin SHI, JIN Feng
PDF
Jingyi Ling
PDF
Zhangying Chen
PDF
Zhou Mei, Cai Yun
PDF
Wenhui Yang, Li Zhang, Linyue Yu
PDF
Shenfan JIN, Dongdong CHEN
PDF
Wenyuan Zha
PDF
Weiwei Zhang, Yucan Liu, Ying Zhao
PDF
Yinghao Chen, Boyong Wu, Jie Zhang
PDF
Hsien-Chung Peng
PDF
Hsien-Chung Peng
PDF
Jiayan SHEN, Fang WANG, Xiaohua ZHANG
PDF
Liping Lin, Mei Li
PDF
Tang Ying
PDF
Wenxia Li
PDF
Chuangwei Lin, Li Zeng
PDF
Xin Quanmin, Xin Yumeng
PDF
Juxiang Zhang, Bing Zhang
PDF
Juxiang Zhang, Xinming Wei
PDF
Yan Liu, Zehong Li
PDF
Jie Zhang
PDF
Juxiang Zhang, Bo Jiang
PDF
Daohua Wang
PDF
Jian Li
PDF
Ming Lei
PDF
Fei Yu, Wenliang Bian
PDF
Jiayi Yang, Qilan Zhao, Wenqing Ma
PDF
Jing Zhang, J. Ke
PDF
Lin Kong
PDF
Liqin Liu
PDF
Xiaoling Liu
PDF
Xiaoling Liu
PDF
Yu Rui
PDF