2018 International Conference on Energy, Power, Electrical and Environmental Engineering (EPEEE 2018)

EPEEE 2018
September 27-28, 2018
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-583-4
ISSN: 2475-8833

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Chang-sheng ZHANG
PDF
Shuang-xi ZHAO, Cheng XIAO, Li-jun HOU, Xia YANG, Lei ZHANG, Xin-zhu LI
PDF
You HE, Wei CHANG, Feng JIANG, Jun-wei WAN
PDF
Jian-song ZHANG, Ji-wei WEN, Xue-qian LI, Jing GAO, Yong-gang ZHU, Li-yun ZHANG, Lan-lan XIE
PDF
Xiao-li FENG, Bao-yun QIU, Fang-ling ZHAO, Yong-xing WANG
PDF
Sheng-xiu LI, Yan NING, Xin-yu LIU, Biao HUANG, Fan YANG, Fang LUO
PDF
Ying GONG, Zheng-jun WANG, An-ping ZHAO, Peng XU
PDF
Meng-jia RAN, Jin-chuan GU, Le YU
PDF
Jing JING, Wei-jun XU, Lin-yue ZHANG
PDF
Xin-yu WANG, Ye LIU, Liu-qing WU, Tian-jun LAN, Ya-ting ZHANG, Fang LUO
PDF
Xia-yu LIU, Xiao-ping QU
PDF
Fang LUO, Fang DONG, Zhan-hong LIU
PDF
Fang LUO, Pang LI, Zhan-hong LIU, Fang DONG
PDF
Yuan ZHANG, Xin LI, Bo LIU, Shu YANG
PDF
Tsu-Kuang Hsieh
PDF
Marian GILEWSKI
PDF
Hong XU, Xiong-guang YANG, Jia-fei SHENG, Li-juan ZHU
PDF
Chun-yan TIAN, Hai JIANG
PDF
Rong-rong CAO, Hai-en YANG, Tao CAO, Yi-hui LIU, Yu-hao CHEN
PDF
Wei-hong XUAN, Yun-hao WU, Yu-zhi CHEN
PDF

SESSION 2: ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING

Zhen-peng TANG, Xing-ran CHEN, Qiao-yun XU, Hong-ling ZHOU, Rong-huan MAI, Ze-ting LIU
PDF
Xiang LI, Qing-guang LI, Hai-long WANG, Ning-hui ZHU
PDF
Yan-bing ZHANG, Hao-tian CUI, Wen-lin LIU, Yong HUANG, Lian-guang LIU, Qing WANG
PDF
Tian-qiong CHEN, Wei-ning WEN, Yan REN, Ya-ping WANG, Bo-yang CAO
PDF
Hui-qiong DENG, Bo-lan YANG, Chao-gang LI
PDF
Yong-qin WEI, Kai JU, Tong-liang LIU, Xiao-long WANG
PDF
Shuan-zhu QU
PDF
Li QI, Jian-gang YIN, Hong CHEN, Yang LEI, Hai-qing HUANG, Jian WANG, Wen-yong LAI
PDF
Shun YANG, Zhi-yuan LIU, Wei ZHOU
PDF
Hong-chun YAO
PDF
Wei-hua CHEN, Sheng ZHANG
PDF
Hao-yao ZHENG, Hong-jun ZHU
PDF
Wojciech WOJTKOWSKI
PDF
Xue-kai HU, Wen-ping HU, Qian ZHANG, Wen ZHOU, Lei WANG
PDF
Yan-he SUN, Wen-biao CAI, Wen-jun DOU, Ji-nan LIU, Tian-chi WU, Rui-guo CHEN, Kai XU, Lei YUE, Huai-cheng WU
PDF
Xiao-li WANG, Yong-feng DAI
PDF

SESSION 3: SMART GRID TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION

Dong PENG, Ya-wei XUE, Peng-fei ZHANG, Xue-dong WANG, Xue-ying WANG, Jian-feng SHI
PDF
Yang XU, Hai-tao FU, Yun-jia XUANYUAN, Rui CHEN
PDF
Cai LIANG, Hai-yun SONG, Xiao-feng ZHANG
PDF
Tuan-jie GAN, Jian-feng WEN, Lian-dong HUANG, Xue-jiao HAN
PDF
Wen-jun DOU, Yan-he SUN, Hong-zhi ZHANG, Huai-cheng WU, Lei YUE, Tian-chi WU, Rui-guo CHEN, Kai XU, Zhen-xian YAO
PDF
Wei-hua CHEN, Sheng ZHANG
PDF
Yang LEI, Hong CHEN, Li QI, Jian-gang YIN, Jian WANG, Chan LI
PDF
Xiao-li FENG, Bao-yun QIU, Fang-ling ZHAO, Yong-xing WANG
PDF
Long-fei DANG, Miao YANG
PDF
Ming-hui TANG, Pin-xia XU, Bing LI
PDF
Gao-qin WANG, Ya-xian ZHENG, Yan-wei XIAO, Lu-ping WEI, Bing-quan ZHU
PDF
Grazyna Gilewska
PDF
Qiao-yun XU, Hong-ling ZHOU, Zhen-peng TANG, Xing-ran CHEN, Chen-meng LI, Ya-dong FAN
PDF
Qing-ju HE, Liang-quan GE, Fei LI, Su XU, Zi-qiang WEN, Jian-qiang QIN
PDF
Ji-feng LIANG, Long-chao CHEN, Wen-ping HU, Xiao-ming LI, Xiao-jun LI, Xiao-wei WANG
PDF