International Conference on Artificial Intelligence: Techniques and Applications (AITA 2016)

AITA 2016
September 25-26,2016
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-389-2
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

CHAPTER 1: ANALYSIS AND APPLICATION OF INTELLIGENT SYSTEM

V. Meltsov, G. Chistyakov, D. Strabykin, M. Dolgenkova
PDF
Da-mei CHEN, Ze-hua GAO
PDF
Heng-hui LIANG, Ze-hua GAO
PDF
Jian-guo LUO, Ze-hao BU
PDF
Qing-shuang ZHAO, Xue-mei MA, Xi-feng LI
PDF
Lin ZHANG, Wei-Ming CHENG, Hua-yun LIU
PDF
Dong-fang NIU, Ming DENG, Miao ZHOU
PDF
Bo XIANYU
PDF
Yu-xian LIN, Xi MAO, Tao SHEN, Wei-jun MA
PDF

CHAPTER 2: THE APPLICATION OF MODELING AND SIMULATION TECHNOLOGY

Guang-ming XIONG, Li-jun GUO
PDF
Wen ZHOU, Jin-yuan JIA
PDF
Min ZHU, Jian-jun LIN, Li WANG, Dong-yang ZHAO, Dong-hai FU
PDF
Manik RAJORA, Pan ZOU, Wei XU, Li-wei JIN, Wei-wei CHEN, Steven Y. LIANG
PDF
Tian-xian ZHU, Jian HUANG, Xue-feng YAN
PDF
Chen-ni WU, Ye XU, Yu FU, Jun-chao HU
PDF
Hui LI, Run-qing ZHANG
PDF
Hao-dong ZHU, Bao-feng HE
PDF
Hong-wei YANG, Sheng-jie SUN
PDF
De-ling HUANG, Chang SU, Yu-song YAN, Guang-xia XU
PDF

CHAPTER 3: PATTERN RECOGNITION AND NEURAL NETWORK

Chao LI, Chu-qing CAO, Yun-feng GAO
PDF
Li-li WU, Bao-zhou ZHENG, Yu-qing XING, Ai-ying LIN
PDF
Ye-xiang LI, Jian-jun YI, De LONG, Xiao-ming ZHU
PDF
Fang HE, Wei-min JIA, Qiang YU, Rong WANG, Shan LIU
PDF
Dan LI, Zheng-hong YU
PDF
Rong-sheng LI, Fei-fei LEE, Yan YAN, Qiu CHEN
PDF
Xin HE, Ya-hong LI, Zhi-min LI, Si-ao WEN
PDF
Qiang-yi YI, Zheng-hong YU
PDF
Jia-zhen XU, Ming-zhang ZUO, Lin YANG, Lei HUANG
PDF
Gang YANG, Xiu-yan TIAN, Han LI, Hong-xia DENG, Hai- LI
PDF
Rong-hui ZHAN, Zhuang-zhuang TIAN, Jie-min HU, Jun ZHANG
PDF
Ding XU, Yue GUAN, Ping-ping CAI
PDF

CHAPTER 4: INTELLIGENT ALGORITHM AND APPLICATION

Zhong ZHANG, Wei LIU, Ning GUO, Hao CHENG, Le WANG
PDF
Jun-xia GUAN, Qing-hua SU, Li WANG, Yu CHEN
PDF
Feng-ting YAN, Jin-yuan JIA
PDF
Shi-jun XIE, Rong LV, Yong-gang WANG, Heng WANG
PDF
Ji-chun LI, En-cai ZHANG, Kun ZHANG, Guan-nan CHEN
PDF
Ze-kun ZHOU, Bin JIAO
PDF
Guang-ming LI, Min-fang PENG, Liang ZHU, Hong-wei CHE, Zheng-yi LIU, Yong XU, Kun-yu TAN, Xian-bing DING
PDF
Bi-xiang LI, Lan FANG
PDF
Daniel KHACHAY, Michael KHACHAY, Maria POBERIY
PDF
Gang WU, Chao-qun WEN, Fan ZHANG, Chao ZHAO, Hai-tao WANG
PDF
Zhuang MIAO, Zhi-jie ZHAO, Li HUANG, Pei-yi YU, Yan-ling QIAO, You-ping SONG
PDF
Ji GAO, He-xin LV, Zhi-yong JING, Ping XU
PDF
Hao-dong ZHU, Bao-feng HE
PDF
Xiao-tong QIU, Li-sheng HUANG, Wen-jie JIANG, Ming XIAN
PDF
Sheng ZHOU, Min-fang PENG, Liang ZHU, Hong-wei CHE, Zheng-yi LIU, Xian-bing DING, Guang-ming LI, Da LIU
PDF
Hui-Qiang Jia, Hai-Chao Wei, Da-Ming Zhu, Xian-Zhong Feng, Feng-Hua Liu, Jing-Jing Ma, Rui-Zhi Wang, Cheng Chang, Hong-Shuang Li
PDF
Zhi-quan QIN, Chang-jian WANG, Yu-xing PENG, Yuan YUAN
PDF
Feng-bin WANG, Yong GUO, Yi-long SUN, Chen LIU
PDF

CHAPTER 5: INTELLIGENT DESIGN AND EXPLORATION

Chen ZHANG, Yang-meng TIAN, Hong-wei WANG
PDF
Hong WANG, Qian DU, Qi KONG
PDF
Hong WANG, Qian DU, Qi KONG
PDF
Ying-dong MA, Yu-chen LIU
PDF
Xu-wu SU, Fan ZUO
PDF
Jing ZHANG, Kenji TANAKA, Shen-ming GU
PDF
Miao-miao TAN
PDF
Qing-ting WU, Cheng WU, Yi-ming WANG
PDF
Jianna Jian Zhang Irgen-GIORO
PDF
Chen WANG, Yan JIA, Jiu-ming HUANG, Bin ZHOU
PDF
Wan-li SONG, Jun-hua WANG
PDF
Helena KOLÁŘOVÁ, Robert ZEMAN, Ladislav ROLÍNEK
PDF
Xiu-juan ZHENG
PDF