2018 International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2018)

CSSE 2018
May 25-27, 2018
Nanjing, China
ISBN: 978-1-60595-555-1
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Feifei Chen, Chunming Xia, Jiayun Sui, Yiqin Wang, Qian Peng
PDF
Jingkang Cao, Jiangyong Duan, Juan Meng, Ye Li
PDF
Baoyi Ge, Xianzhang Zuo, Yongjiang Hu
PDF
Jianguo Zuo, Yong Yang, Yue Sun
PDF
Beibei Han
PDF
Jianbin Zhao, Yunyao Yan, Xiao Liu, Lei Cheng, Wei Yan
PDF
Zhe Li, Jianzeng Li, Qi Hu
PDF
Zhilong Lin, Changlong Wang, Yongjiang Hu
PDF
Song Yuan, Wang Fang
PDF
Zheng Zhong, Hui-fang Shi, Fei-yue Xue, Yue Zhang, Wei-dong Chen, Dong-bo Zhou
PDF
Qi Liu, Kaiyue Li, Guangtai Ding, Dongli Hu, Huiran Zhang
PDF
Shaohu Peng, Weiqiang Su, Xiao Hu, Changhong Liu, Yuan Wu, Hyundo Nam
PDF
Xin Liu, Shengen Li
PDF
Taizhang Shang, Xiang Xia, Jun Zheng
PDF
Shuo Huang, Yu Sun, Suiren Wan, Jiansheng Huang
PDF
Tao Jiang, Jinxu Tao, Zhongfu Ye, Bensheng Qiu, Jinzhang Xu
PDF
Zhimin Wang, Qinglin Zhao, Fangxin Xu
PDF
Changyu He, Xifa Song, Ying Rao, Chao Wu, Bo Zhang
PDF
Jiajia Zhang, Zhengkui Lin, Xuesheng Liu, Qing Dai
PDF
Qingyang Xia
PDF
Huijuan Guo, Hao Peifeng, Zeng Weicheng
PDF
Mingguang Diao, Danning Zhao, Tao Xue, Wenji Li, Nawei Zheng
PDF
Yuanbin Mo, Yanyue Lu
PDF
Yang Xiao, Yanxin Ma, Qianlan Huang, Jun Zhang
PDF
Jinhua Ye, HongPeng Xu, Suzhen Yang, Jia Li
PDF
Yingda Li, Jianzhuang Lu, Xiaowen Chen
PDF
Xinmin Liu, Yongjian Luo
PDF
Jiahui Wang, Xiaoshuang Zeng, Wenjie Luo, Wei An
PDF
Dandan Wang, Kai Yang
PDF
Guo-ping Jiang, Li Xie
PDF
Shan Shan, Marcela Reyna, Jiting Xu, Chris Skirvin, Nanditha Patury, Russell Scott
PDF
Tang Liu, Wei Zhou, Jin Song Liu, Chi Lin
PDF
Zihui Wei, Yuexin Lang, Fei Yang, Shuo Zhao
PDF
Qi Liu, Kaiyue Li
PDF
Ji-jun Wang, Jun Mu, Rong-shui Shi, Jiang Fan
PDF