2018 International Conference on Communication, Network and Artificial Intelligence (CNAI 2018)

CNAI 2018
April 22-23, 2018
Beijing, China
ISBN: 978-1-60595-065-5
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ELECTRONIC AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Lei ZHAO, Chuan YANG
PDF
Yan-zhong YU, Xiao-dan WANG, Meng-ya LIN
PDF
Yu LIU, Yue YIN
PDF
Xu-ping ZHAI, Lei GONG, Nan ZHANG
PDF
Jia-qi YE, Xun-zhang GAO, Yi-fan ZHANG
PDF
Yue-hai WANG, Jing-yu QI, Xiong LI, Wei SONG
PDF
Xiao-qi YANG, Kai HUO, Wei-dong JIANG
PDF
Zhu-cheng LI, Xiang-lin HUANG
PDF
Yi-fan ZHANG, Xuan PENG, Jia-qi YE, Dan QIN, Xun-zhang GAO, Xiang LI
PDF
Chang-fu DONG, Zhen-zhen WANG, Yi-hui WANG, Ran LI
PDF
Hao TIAN, Yang LIU, Yong-Jun TIAN, Guan-yu CHEN, Jian-chao LI, Shigang LIU, Lu-xin YAN, Yuan LI, Long-Shan LIN
PDF
Yan-jiang QIU, Xin-yan ZHANG, Chao ZHANG
PDF
Xin ZHOU, Qi CAO, An-e SONG
PDF
Yue-hai WANG, Yu-ying MA, Shi-ming CUI, Yong-zheng YAN, Xiong LI
PDF
Tao XIE, Heng Heng LI
PDF
Fei DING, Bin-bin LI, Hai-ning ZHANG
PDF
Lei CHEN, Xian-shun ZHENG, Yi-jun YE
PDF
Chuan-pei XU, Tong-zhou ZHAO
PDF
Kai LI, Yun-Feng QIU, Ying ZHANG, Ying LIU
PDF

SESSION 2: NETWORK ENGINEERING AND INFORMATION SECURITY

Chien-ming CHEN, Bin XIANG, Guang-jie WANG, Yan-yu HUANG
PDF
Jun-ting LI, Ming-zhu ZHENG
PDF
Kai-guo XIA, Chang TIAN, Ming-yong ZENG
PDF
Xiao-min FENG, Chong SHEN, Kun ZHANG, Han-wen LI, Qian GAO, Cheng-xiao WANG
PDF
Xin LEI
PDF
Jun-nan YANG, Hong-qi ZHANG, Chuan-fu ZHANG
PDF
Xiang-jun GUO, Liang-li ZHANG, Bin WANG, Jing-yan HE, Rui LIU
PDF
Tie-jun JIA, Yang LI
PDF
Xiang-min REN, De-xun JIANG, Ke-chao WANG, Qi RAN
PDF
Wen-wen SHENG
PDF
Wei XU, Hai-ping YU
PDF
Hong-sheng CHEN, Bo CHEN, Chun-hui WU
PDF
Lu-wei LUO, Ying-ke LEI, Ding-li CHU, Xi-chang LIAO
PDF
Bin ZENG, Rui WANG
PDF
Xiao-yu CUI, Qing-guo SHEN
PDF
Shuai ZHAO, Xiao-ming YAO, Ye CHEN, Dan RONG
PDF
Wei-xing XU, Ming-yue FAN, Dong LIU, Fei TIAN, Jing-yu JIANG
PDF
Xi-zi WANG
PDF
Ping CHEN, Bin ZHAO, Jun-ying ZHU
PDF
Cheng-feng ZHU, Dong YIN, Jin-wen DING, An Wang, Yu-hao LUO, Zhi-peng ZHOU, Ming-yue YUAN
PDF
Zi-cong LU, Jing-xu XIAO, Son GUO
PDF
Ning MA, Guo-ming LUO
PDF
Wen-wen SHENG
PDF
Guan GUAN, Shuai ZHOU, Qu YANG, Ning WANG
PDF

SESSION 3: INTELLIGENT SYSTEM ANALYSIS AND APPLICATION

Hang SONG, Bo-han JIANG, Da-xue LIU
PDF
Jian-fei ZHANG, Wen-sheng CUI, Ming LIU, Shuo WANG
PDF
Qiu-yan TIAN, Ting AI, Hao KANG, Long FEI
PDF
Alexander VICENTIY, Maxim SHISHAEV
PDF
De-jun FENG
PDF
Andrey Kostogryzov, Leonid Grigoriev, Sergey Golovin, Andrey Nistratov, George Nistratov, Sergey Klimov
PDF
Li LI, Yong-yan CUI, Shen-liang WANG
PDF
Xuan HOU, Shao-song WAN, Rui LIU
PDF
Xue-jun WANG
PDF
Wei-na ZHU, Yan-song CUI, Dan-zhi WANG
PDF
Bao-xian JIA, Su-zhen BAO
PDF
Long-yin YUNG, Ming-hua XIA, Yik-chung WU
PDF
Cha ZHENG, Gao CHAO, Yan-chuan WANG
PDF
Tao-xing FENG, Wei-yu WANG, Xiao-meng QIAN, Zhan-hong ZHANG, Hui LIU, Ying XING, Bin YANG
PDF
Li-juan YANG, Xiang PAN, Jia-chi ZHANG, Hong ZHOU
PDF
Geng-ren ZUO, Bo YIN, Xiao WANG, Ze-hua LAN
PDF
Zheng LI, Da LU, Min-hong WAN, Xiao-yuan LIU, Hao-dong CHI
PDF
Andrey Ostroukh, Nataliya Surkova
PDF

SESSION 4: MATHEMATICAL STATISTICS AND ALGORITHMS

Zong-jian ZHU, Ming-qiang PAN, Cheng SUN, Lei JIU, Li-ning SUN
PDF
Ke-jian CHEN, Rui-qi WANG, Jian-gong ZHAO
PDF
Qiu-bin SU, Lu LU, Bin CHENG
PDF
Wen-yan GUO, Ke-xin LIU, Xuan ZHANG, Jiao-jiao ZHANG
PDF
Wen-yan GUO, Xuan ZHANG, Ke-xin LIU, Jiao-jiao ZHANG
PDF
Li-tao ZHANG
PDF
Hang-kun LING
PDF
Cheng-xiao WANG, Chong SHEN, Kun ZHANG, Han-wen LI, Qian GAO, Xiao-min FENG
PDF
Tai-shan YAN, Yi-ting WEN, Wen-bin LI
PDF
Hu XUE, Jian-ping LUO, Xiong-wen HUANG, Yun YANG
PDF
Ştefan Ţălu, Dinara Sobola, Shahram Solaymani, Rashid Dallaev, Jitka Brüstlová
PDF
Meng-yu WANG
PDF
Lin LIN
PDF